- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

AGITPROP – april 2017

  Partija rada pozdravlja početak protesta i izlazak nezadovoljnih građana na ulice Srbije.

  PR će učestvovati u svim protestima koji imaju za cilj jačanje klasne svesti obespravljenih masa, bez obzira na idejnu šarolikost, pa i konfuziju kojom obiluju sami protesti.

  PR neće ići ni putem onih snaga koje borbu protiv kapitalističkog sistema vide u stihijskim akcijama koje nemaju suštinski cilj da se organizovanom borbom dođe do rušenja kapitalističkog sistema, već su izraz individualnog protesta, bunta, „načina življenja“, a u pojedinim slučajevima i izraz manipulacije nezadovoljstvom masa.

  Jačanjem klasne svesti obespravljenih masa stvaraju se uslovi da se te iste mase pripreme za više oblike klasne borbe s ciljem rušenja kapitalističkog sistema. Dužnost PR i svih revolucionarnih grupa je da svojim primerom, odnosno konkretnom borbom u neposrednoj praksi, a ne samo na rečima, doprinose jačanju klasne svesti obespravljenih masa.

  PR je zadovoljna što se njen slogan – Glasaj na ulici, počinje ostvarivati u samoj praksi.

20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 02
[1]
20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 03
[2]
20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 01
[3]
20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 08
[4]
20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 05
[5]
20170406 Partija rada » AGITPROP – april 2017 - 07
[6]
[7] » [8]