- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

AGITPROP – decembar 2016

agitprop-decembar2016-03 [1]  Aktivisti PR su izveli propagandnu akciju u nekoliko gradova Crne Gore, koja se sastojala od lepljenja plakata, naljepnica, grafitiranja i isticanja banera. Tokom akcije su zapaljene i dvije zastave – NATO i četnička. Cilj akcije je bio da se u masama podstiče otpor korumpiranom i podaničkom režimu i svim onim snagama sa Istoka i Zapada, koje Crnu Goru smatraju svojinom. Takođe, cilj je da jača otpor u masama koji može biti podsticaj i drugim balkanskim narodima da se organizovanije odupru neokolonijalnom ropstvu i ponovnom uvlačenju balkanskih naroda u trgovinu i direktno sučeljavanje nadmoćnijih svjetskih bandita. 

  Balkanskim pokretom otpora!

AGITPROP–decembar2016-01
[2]
AGITPROP–decembar2016-03
[3]
AGITPROP–decembar2016-02
[4]
AGITPROP–decembar2016-11
[5]
AGITPROP–decembar2016-17
[6]
AGITPROP–decembar2016-12
[7]
[8] »