- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

AGITPROP – jul 2016 – 1

kamp_cg_2016_02 [1]  Partija rada nastavlja aktivnosti na širenju ideje o Balkanskom pokretu otpora, o zajedništvu, ravnopravnosti i miru među balkanskim narodima kao i otpor imperijalističkom ropstvu. Svi ovi ciljevi proizilaze u sadašnjem istorijskom trenutnu iz klasne borbe obespravljenih masa. U tu svrhu je krajem jula na teritoriji Crne Gore održan skup određenih članova i aktivista PR.

kamp cg 2016 02
[2]
kamp cg 2016 03
[3]
kamp cg 2016 04
[4]
kamp cg 2016 06
[5]
kamp cg 2016 07
[6]
[7] »