- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

AGITPROP – septembar 2012

   Crvena akcija u Osijeku u svojoj akciji protiv fašizma.

antithompson1 [1] antithompson2 [2]

antithompson3 [3]