AGITPTOP – decembar 2013

antifa_rts_01

  Antifašistička akcija je izvela najavljeni protest protiv medija u službi režima u Srbiji. Protest je održan ispred zgrade RTS-a kao medija koji je najviše uključen u propagandnu mašineriju režima.

  Sa protesta je upućen ponovo apel svim antifašistima i levičarima da dižu svoj glas protiv diktature kapitala, kolonijalnom statusu Srbije i rastućeg fašizmu i rasizma u društvu, i zajedno jačaju otpor kapitalističkom sistemu.