Ljevica u brlogu modernog fašizma

  Prvo je bilo stidljivo, a danas se to mišljenje sve jasnije probija da je ljevica Evrope, i pored izvjesnih razlika i tonaliteta u folklornom nastupu, odavno postala samo eksponent imperijalista i nadnacionalnog kapitala. Ustvari, to je i sama zakonitost društvenog razvoja da u borbi suprotstavljenih klasa postoje ti “tihi prelazi”, tj. ideološka mišljenja i organizovane sile koje svojom pozicijom prestaju da budu predstavnici klase koju su zastupali i postaju njeni formalni, pa čak i suštinski neprijatelji. Tako se može reći i za evropske komuniste – da su oni vremenom od avangarde radničke klase, izdajući njene interese, ne samo izdali osnovne ciljeve te klase, nego, na kraju, postali samo jedan beznačajni dekor na reveru klasnog protivnika i diktature kapitala. Oni izuzeci, koji nisu izdali interese proletarijata, bili su proglašavani teroristima i nemilosrdno uništeni od moćne represivne sile te diktature.

Continue Reading

Pet godina posle!

  Pobuna masa u BiH 2014. godine je bio najaznačajniji socijalni bunt viđen na prostorima bivše Jugoslavije nakon njenog raspada. Taj bunt je, pored ogromne energije koje su ispoljile pobunjene mase, nosio i klicu drugih društvenih odnosa, bolje reći nostalgiju za nekim ranijim odnosima, kada te mase nisu bile toliko osiromašene i ponižene. O uzrocima poraza ovog bunta je dosta napisano i gdje se iskristalo mišljenje da je pobuna masa bila stihijska i bez jasnih ciljeva; da nije zahvatila cijelu BiH što bi joj dao novi kvalitet u još podijeljenoj državi sa dubokim ratnim ožiljcima; i da nije bilo organizovane sile koja bi dalje predvodila i nastavila borbu tih masa. Nakon pet godina situacija se nije promijenila što se tiče položaja samih masa, a može se reći da su one u još gorem položaju. Diktatura kapitala se samo učvrstila, a podanički odnos BiH vladjuće klike produbio. Marionetska i pljačkaška klika i dalje vlada pomoću represivnog aparta i sile imperijalista, uz stalno ali i dozirano podsticanje međusobnih sukoba u samim vrhovima vlasti. Sa druge strane, mase su zapale u neki oblik rezignacija, sa željom da se što prije pobjegne negdje što dalje od BiH, kao da do sada ih nije malo otišlo. No to nije samo situacija u BiH i to je opšti pokret masa u svijetu.

No, tačke otpora postoje i u ovakvoj BiH i ovakvom stanju i te iskre naglo bljesnu raznim povodima.

Continue Reading

Pravda za moć naroda!

  Slijed događaja koji obelježavaju svijet u proteklim godinama pokazuje da su se svjetske narodne mase pokrenule i da taj proces predstavlja problem za postojeće režime i svjetski poredak, podrivajući same njegove temelje. I dok vladajuće klase svuda po svijetu grozničavo traže način da sistem učine ponovo funkcionalnim za sebe, dotle u masama sve više jača shvatanje da se kapitalizam mora srušiti. Pitanje je samo na koji način to sprovesti? I dok je vladajuća klasa kapitalista sve više spremna da brani svoj prevaziđeni poredak  golom silom, ne birajući sredstva, po cijenu ratova, masovnih razaranja, stradanja, još žešćom diktaturom, dotle u pokrenutim masama započinje borba između dvije osnovne struje. Jedne, koja misli da se kapitalizam može “lagano“ prevesti u društvo socijalne pravde, vladavinu prava, ljudskih sloboda ne dirajući u njegovu osnovu,  i druge, koja polazi od spoznaje da se on mora sruštiti do temelja beskompromisnom i organizovanom borbom. Ta borba mora promeniti samu osnovu društvenog odnosa – od preuzimanja vlasništva i kontrole nad cjelokupnom proizvodnjom i prirodnim resursima, do uspostvaljanja političke vlasti od same potlačene klase. I ovo nije ništa novo. Novo je to što je taj sukob između ove dvije struje u obespravljenim masama istorija ponovo stavlja na dnevni red i u svoj oštrini.

Continue Reading

Krvave košulje njima!

  Protesti u Srbiji protiv aktuelne vlasti, bez obzira pod kakvim se sloganom vodili, u suštini su i dio opštih protesta koji tutnje Evropom. To su izrazi malograđanštine  što im se ruši stvarni i zamišljeni svijet. To je plač evropskog malogrđanina što mu pred očima nestaje njegov dosadašnji privilegovani svijet u odnosu na taj “necivilizovani ostatak”. To je plač balkanskog malograđanina što mu pred očima izmiče obećani svijet “dolazeće Evrope”.

  Balkanske osiromašene mase se naglo suočavaju sa rušenjem tog obećanog svijeta i većina želi da pobjegne sa tih prostora u tu “obećanu Evropu“, nadajući se da je to ipak jedini put spasa. I taj trend je trenutno nezaustavljiv, sve dok ne dođe do još većih potresa u samoj Evropi, a „limeni doboš” se već čuje u pozadini.

Continue Reading

Saopštenje Partije rada

  Završene su aktivnosti u vezi 3. kongresa PR.

  Određena je idejna linija, doneseni idejni i organizacioni principi PR, određeni konkretni zadaci i izabrano rukvodstvo partije u narednom periodu.

PROGRAMSKI I ORGANIZACIONI PRINCIPI PR

Idejna linija PR 

  Centralizacija i koncentracija kapitala s ciljem stavljanja cijelog svijeta pod kontrolu je došla u suprotnost s razvojem proizvodnih snaga. Ta centralizacija i sadašnji stepen tehnologije su prepreka za dalje funkcionisanje kapitalizma, odnosno razvoja čovječanstva u postojećim društvenim odnosima. Kapitalizam je izgubio sposobnost za prevladavanjem svojih cikličnih kriza i da odlaže svoj slom. Njegova kriza je temeljna i stalna.

  Imperijalizam je danas postao samo imperijlastičkiji, a sve njegove protivrečnosti su postale izrazitije i vidljivije.

  Ogromni tehnološki razvoj nije izmijenio položaj proleterskih masa. Forme eksploatacije i ugnjetavanja dobijaju nove oblike, ali se ne mijenja najamni odnos radnika u kapitalističkoj proizvodnji.

  Na globalnom planu povećanje proleterskih masa i povećanje stepena eksplotacije dovodi do zaoštravanja same klasne borbe na svim nivoima. Zaoštravanje klasne borbe vodi zaoštravanju idejne borbe i u samom revolucionarnom subjektu proleteskih masa.

 Programski ciljevi PR:

  • Borba za pobjedu proleterske svijesti u narodnim masama.

  • Učešće u klasnim borbama narodnih masa protiv kapitalizma s ciljem objedinjavanja i podizanja nivoa te borbe.

  • Učešće u stvaranju i predvođenju revolucionarnog pokreta na Balkanu za vođenje antiimperijalističke borbe za oslobođenje i borbe za uništenje diktature kapitala.

Organizacioni principi PR:

  • Partija je planski ustrojena sa vodećom ulogom rukovodstva PR i podrškom cjelokupnog članstva, i koja se ostvaruje kroz apsolutnu ravnopravnost svih njenih članova.

  • Partija je ilegalna sa primjenom i drugih legalnih formi organizovanja u masama.

  • Metod djelovanja je uslovljen snagom organizacije, pokreta, snagom klasnog protivnika i od istorijskih okolnosti, pri čemu se proklamuje upotreba svih oblika sile za ostvarenje programskih ciljeva na putu oslobođenja proletarijata.

Pravda uzvraća udarac!

  Konačno su počele neke dobre vijesti da pune medijske izveštaje na ovim prostorima. Ne prođe dan a da se ne desi neki izlazak na ulice, da bi se protestovalo, da bi se blokirali putevi i pružila neka vrsta optora snagama sistema. Da se pruži otpor izazvan nepravdom, a koje je na svakom koraku sve više. Povodi su razni, a uskoro se i neće pitati za sam povod. Narodu je dosta i većina želi pobjeći sa ovih prostora, a broj onih koji su spremni da iskorače iz postojeće močvare, da ga ona više ne vuče na dno –  u totalnu rezignaciju, počinje da raste.

  Ne nailazeći ni na kakav otpor u proteklom periodu, predstavnici diktature kapitala su umislili da mogu da rade šta hoće, sve manje se osvrćući na bilo kakve “glasove razuma”, odnosno usamljene pokušaje otpora. Ne želeći nikome da polažu račune i stavljajući se “iznad naroda” u svakom pogledu, kao da im je sve to “babovina” i dato od “boga” – da se bogate, bahate, bave kriminalom, da zastrašuju, tuku, naručuju ubistva…

Continue Reading

Nema rata bez amera i rusa brata!

  Najavu novog rata na Balkanu je moguće predvideti samo kroz prizmu odnosa velikih sila, u prvom redu SAD-a i Rusije.

  No prije nego pokušamo da damo ocjenu njihovih odnosa i kuda sve to vodi, par riječi i o balkanskim režimima, kao statistima tog rata. Statistima koji ne mogu narode svojih zemalja ni puškom natjerati da ratuju za “svete nacionalne ciljeve”, a što je na jednom plakatu ne tako davno i ispisano – “Neću vašu slugansku pušku!”.

  Znači narodi neće rat, a da li ga hoće vladajuće klike balkanskih zemalja?

Continue Reading

Stav PR – Bunt malograđanštine, radničke aristokratije i lumpenproletarijata.

  Svjedoci smo višednevnih nemira koji pogađaju Francusku, posebno Pariz. Kao povod bunta je bilo poskupljenje goriva koje je pokrenulo mase da izađu na ulice.

  Sigruno je da svaki izlazak masa na ulice protiv diktature kapitala treba pozdraviti, posebno ako se to dešava u jednoj od bitnih karika imperijalističkog lanca. To je dobra vijest i treba pozdraviti ovaj bunt i solidarisati se sa borbom masa. Međutim, treba isto tako jasno podvući crtu i ne zaletati se u određivanju karaktera i ciljevima ovog bunta, bez analize snaga koji preovlađuju u njemu.

  Prije svega, bunt je posljedica već opšte globalne tendencije krupnog kapitala da uništi, tj minimizira moć malograđanskim slojevima, tzv. srednjoj klasi. Znači, tim malograđanskim slojevima je ovo poskupljenje goriva, direktan atak na njihov naviknuti malograđanski život – neko je odlučio da im “malo jače pritisne vratima prste” i otuda taj urlik i bijes.

Continue Reading

Stav PR – Mir narodima – rat vladajućim klasama Srbije i Kosova!

  Pravedna borba albanskog naroda za samoopredeljenje i oslobođenje od velikosrpkog terora se vremenom monopolizovala od strane vladajuće klike Kosova. Ovaj pravedni cilj je danas u službi uske klike sluga imperijalista i neprijatelja kosovskih masa.

  Sa druge strane, sluge imperijalista u Beogradu ne odustaju od lokalimperijalnih planova za dominacijom na balkanskim prostorima. To se pre svega ogleda u tvrdoglavom nastojanju režima u Beogradu da ne prizna nezavisnost Kosova, a posredno i da oteža poziciju BiH, Makedonije i Crne Gore. Za te svoje planove koriste sadašnje oblike globalnih sukoba najmoćnijih imperijlanih sila.

Continue Reading

Kulise su postavljene

  Sve pripreme za rasplamsavanje Trećeg svjetskog rata su u završnoj fazi. Taj rat je već prešao iz faze niskog intenziteta u fazi trgovinskih ratova i masovnih vojnih vježbi sa povremenim izolovanim konfliktima. Čeka se samo “istorijski okidač”. Da li će to biti veliki potres na finansijskom tržištu ili neki drugi događaj, manje je bitno. Ostavimo to budućim istoričarama iIi “generalima nakon bitke”, da se bave time, ako im uopšte bude data ta mogućnost.

  Treba naglasati da je nervoza među “manjim igračima” sve veća, gledajući da u poslednjem trenutku odaberu stranu među velikim imperijalnim savezema koji bi ,po njihovom računu,  bili pobednici u tom opštem sukobu.

  Ko su ti glavni “igrači” na toj pozornici opšteg svjetskog sukoba?

Continue Reading