Bili smo i bićemo!

  Partija rada je organizacija obespravljenih, onih koji hoće da se bore protiv diktature kapitala i imperijalizma.
  Bili smo odlučno za mir i protiv rata među jugoslovenskim narodima. Jasno smo ustali protiv nacionalizma, posebno velikosrpskih nacionalista koji su bili glavni pokretači i akteri rata na jugoslovenskom prostoru, a njih smo posebno označili jer su bili najjača sila – vojno, materijalno i brojčano i što je JNA stala na njihovu stranu.
  Bili smo za pravedni odbrambeni rat hrvatskog naroda od agresije.
  Posebno smo bili za odbranu cjelovite BiH i nasrtaja velikosrpskih i velikohrvatskih nacionalista da je komadaju – “Bosna se dijeliti neće, jer se dijeliti ne može”.
  Bili smo za povratak svih izbjeglica u svoje domove u Hrvatsku, BiH, Kosovo i Srbiju i osuđivali politiku tzv. etničkog čišćenja.
  Svim srcem smo bili za pravednu borbu albanskog naroda na Kosovu da se oslobodi čizme Beograda.
  Bili smo čak, u krajnjoj mjeri, i za intervenciju najvećih terorista na svijetu NATO snaga, da bi se zaustvaio rat i pogrom na Kosovu, jer jugoslovenski narodi nisu stvorili silu koja bi sama mogla uspostaviti mir i zaustaviti taj niz neprekidnih ratova i stradanja.
  Bili smo za i aktivno učestvovali u petooktobarskom rušenju režima u Srbiji.
  Bili smo aktivni u borbi za samostalnost  Crne Gore.
  Kada su ratovi završeni, naš cilj su postale te obespravljene mase koje su, još pod mamurlukom od nacionalizma, nevješto pokušavale da se suprotstave nadolazećoj diktaturi kapitala i neokolonijalne zavisnosti od imperijalista.

 

  Bili smo protiv posljedica tzv. privatizacije, posebno “poštene privatizacije”, kao uvoda u sveopštu pljačku.
  Bili smo protiv stvaranja te nove klase tajkuna, koja je pod zaštitom poražene nacionalističke elite u novim okolnostima im davala prostor da popljačkaju sve od prethodnog tzv. socijalizma u Jugoslaviji.
  I ponovo smo svim srcem učestvovali u pobuni bosanskih masa kao nagovještaju nekih budućih dješavanja.
  Bili smo protiv “domaćeg” jedinstva političari-tajkuni-mafija koja je pod pritiskom sve više postajalo obično sredstvo u rukama krupnijih imperijalista, kapitalista i mafijaša.
  Danas smo zajedno sa tim svim obesprevljenim koji polako dižu svoj glas i izlaze na ulice, pokušavajući da ih podstaknemo na organizovaniju i radikalniju klasnu borbu.

  Danas smo posebno na poziciji stvaranja Balkanskog pokreta otpora kao jedine sile koja se može aktivno suprotstaviti postojećoj diktaturi kapitala i postojećem imperijalističkom ropstvu.
  Za Balkanski pokret otpora, čiji je glavni neprijatelj zapadni imperijalizam sa NATO okupatorom, ali koji će biti spreman da svoje oružje okrene i prema ruskim, kineskim, turskim i svim drugim imperijalistima…
  Parija rada poziva prije svega sve one ljevičare, antifašiste da napuste svoje pozicije blagog ili akutnog oportunizma i reformizma i krenu ka aktivnijem suprotstavljanju klasnom neprijatelju i imperijalistima.
  PR poziva sve one obespravljene koje su spremni da se aktivnije bore protiv klasnog neprijatelja da podrže ideju o potrebi stvaranja Balkanskog pokreta otpora.
  Pozivamo jer nam predstoji najveća bitka u istoriji između obespravljenih masa i onih koji hoće, po cijenu uništenja čovječanstva, da zadrže svijet kapitala – svijet ropstva i besmisla.
  A sve ovo gore – “bili smo i bićemo” je zato jer smo komunisti.

  Smrt diktaturi kapitala!
  Smrt imperijalističkim okupatorima!
  Balkanskim pokretom otpora!