Bojkot je ništa – ulice se plaše!

akcije_2014_57_01  Za borbu narodnih masa na Balkanu od značaja je da i obespravljene mase u Srbiji naprave iskorak iz dezorjentisanosti i ostataka nacionalističke svesti, i pokažu da su i one deo pobunjenih masa sveta u otporu neoliberalnoj diktaturi. Da pokažu pre svega i iznad svega da su proleteri. Time bi se znatno ubrzalo kretanje i ojačao otpor pobunjenih masa Balkana.

« 4 of 4 »

  Predstojeći izbori u Srbiji prilika su da se iskaže otpor diktaturi kapitala. To podrazumeva ne samo bojkot izbora, nego i aktivizam na opstrukciji i sprečavanju sprovođenja samih izbora. PR će svoje aktivnosti usmeriti na širenje istine o stanju u samoj Srbiji, položaju obespravljenih masa, koja je svrha samih izbora i koji su putevi borbe za rušenje sadašnjeg sistema.

  PR će podsticati radnike koji su štrajkovima i protestima da se ne osvrću na predstojeće izbore, jer to nisu njihovi izbori. Da istrajavaju u svojim zahtevima i probijaju medijsku blokadu koju sprovode poslušnici režima, da se ne probije istina o jačanju klasnog otpora i u samoj Srbiji.

  PR će preduzimati i aktivnosti na uništenju propagandnog materijala političkih partija i ostalih simbola klasnog neprijatelja, kako bi se probuđena klasna svest još više osnažila i usmerila ka ciljevima koji vode pripremi masa za klasni rat. Marionetska klika na vlasti u Srbiji, kao i sve tzv. opozicione partije, ne plaše se masovnog bojkota izbora, jer im to ne ugrožava samu vlast, niti pljačkašku poziciju, već se plaše izlaska nezadovoljnog naroda na ulice. Posebno se plaše da se to ne desi baš 16. marta, na sam dan izbora.

  Pridruži se! Daj svoj glas! Glasaj protestom na ulici!