Bratstvo i jedinstvo balkanskih naroda kao zjenica oka svoga!

balkan-otpor-01  Ponovo je Balkan, a ko bi drugi, ona tačka gdje se prelamaju interesi velikih sila i gdje se rješava sudbina Evrope.

  Sada su za to povod izbjeglice. Neprestalno se lansiraju razne priče i „poverljive verzije“ u vezi njihovog prisustva i potrebe prisutva. A oni su tu jer su jednostvno izbjeglice. 

  Na stolu su sve opcije, da ih ne nabrajamo, a u suštini kada se jednačina do kraja uprosti – ruši se jedan prevaziđeni svijet i to ne može da prođe a da za sobom ne ostavi pravi haos, prije nego se uspotavi jedno novo vijeme, novi odnosi, novi ljudi… ako prežive.

  No za novo vijeme trebaju novi ljudi koji će prethodno radikalno raskinuti sa starim svijetom, ponekad čak i brutalno, jer je to imperativ vremena.

  Ti novi ljudi su već tu, stasali u bijedi balkanskih masa – u neizvjesnosti i besmislu, i samo ih treba okupiti i organizovati. Stasali su na biroima rada sa fakultetskim diplomama, na radu na crnom za mizernu platu, u fabričkim halama sa produženim radnim vrmenom, u predgradjima gradova i na ulici bez jasnog cilja i otporu prema cijelom svijetu. Oni već danas pokazuju jasnu želju, ili da pobjegnu iz tog svijeta, ili da mu se suprotstave ali ne znaju kako, odnosno ako mu se i suprotstvaljaju to rade po nametnutim pravilima samog sistema – po pravilima diktature kapitala.

  Ti novi ljudi su u stvari balkanski proletarijat, balkanske osiromašene mase koje su dvostruko porobljene – od domaće vladajauće klase koja ih nemilosrdno pljačka i stalno im sužava prava; ali su još više porobljeni od strane imperijalista koji više ne biraju sredstva kako bi se domogli teritorija, resursa… svega.

  No balkanske mase počinju da pokazuju i jedan novi kvalitet, a to je spremnost da ne budu tako lako predmet potkusurivanja velikih sila. Dok su balkanske marionetske vlade spremne da slede diktate svojih gazda i ispunjavaju njihove interese, balkanske proleterske mase nisu toliko više spremne da ostavljaju svoju mladost i živote po vukojebinama Balkana u ime „nacionalnog jedinstva“, „otačestva“, ili „odbrane civilizacijskih europskih vrijednosti“…

  Rad na povezivanju balkanskih masa u jedinstvenu silu putem Balkanskog pokreta otpora je ona tačka koja ruši sve planove kako imperijalista tako i balkanskih poslušnika. To je ona tačka gje se u ovom istorijskom trenutku dodiruju dva suprotstavljena svijeta.

  Odbrana balkanskih masa i balkanskog proletarijata da ne budu uvučeni u novi rat, radi interesa malih i velikih kapitalista je jedini tračak svjetlosti koji im osvjetlava put za budućnost. Zato čuvajmo bratstvo i jedinstvo balkanskih naroda kao zjenicu oka svog. Čuvajmo to bratstvo i jedinstvo još neuspostavljeno i skoro nerođeno, ali koje je jedina uska staza koja se pomalja iz ovog balkanskog gliba.

  U susret Balkanskom pokretu orpora!