AGITPROP – novembar 2015

« 1 of 5 »

Kampanja internacionalne solidarnosti

kampanja-rojava-malo-01  Započeti proces novih društvenih odnosa u Rožavi zahtijeva internacionalnu solidarnost svih progresivnih snaga svijeta. Kobane je postao simbol otpora kao što su to nekada bile odbrana Španije i Staljingrada. Kobane je bila ona tačka gdje se zaustavlja zlo i nagovještava jasni raskid sa starim svijetom. Time je dat primjer i ostalim progresivnim snagama u svijetu da odlučnije povedu borbu protiv fašizma, diktature kapitala, imperijalističke dominacije i patrijarhalnog svijeta.

  No, danas Kobane treba obnoviti. Borbe su ostavile strahovite posljedice. Potrebne su sve vrste pomoći – finansijska, materijalna, odlazak u internacionalne radne brigade za izgradnju grada. Potrebno je pomoći već postojeće internacionalne radne brigade na izgradnji infrastrukture – tu spada rad u bolnicama, školama, kulturnim institucijama…

  Budimo deo internacionalnih radnih brigada!

  Pomozimo novi život i nove društvene odnose u Rožavi! 

  NO PASARAN! 

  Pridruži se kampanji: pomozi, objavljuj, plakatiraj, grafitiraj, širi vest i odazovi se pozivu na protest! Prijavi se i budi deo internacionalnih radnih brigada!
Više informacija na : revolucija.rojava@gmail.com

« 9 of 9 »

Robovati nikad neće!

anti-nato-cg-00  Pripadnici PR su izveli propagandnu akciju u Podgorici. Akcija je imala za cilj da podstakne antiimperijalističko rapoloženje kod naroda CG, širi slobodarski duh kako bi se CG oduprla podaništvu koje sprovodi sadašnji režim, kao i da bi se ojačala svijest kod masa o potrebi otpora diktaturi kapitala. 

« 1 of 2 »

1. maj koji to nije

01maj2015-01  Ove godine sindikalni pokret u Srbiji, BiH i ostalim „bivšim“ je dostigao samo dno u zastupanju interesa radničke klase i njene borbe.

  Pored opšte razdijeljenosti sindikalnog pokreta, kupljenosti vrhova sindikata od strane režima i predstavnika krupnog kapitala, sindikati su otišli i korak dalje u svojoj nemoći. Oni se čak i ne trude da okupe radnike na svoje „proteste“.

  Stvarna nemoć da se okupi ozbiljniji broj radnika za 1. maj i povede „radnička borba“ govori o tome koliko su postojeći sindikati izgubili uticaj u masama, kao i da radnici u njima više ne prepoznaju zaštitnike njihovih opštih, a ni pojedinačnih interesa. Ova sindikalna rukovodstva nisu više u stanju nikog da predstavljaju osim sami sebe. Ona su davno zaslužila da im radnička klasa, ne samo „okrene leđa“, već i da se obračuna sa njima.

« 1 of 2 »

Continue Reading

AGITPROP mart 2015 – 2

  Pripadnici PR u agitaciji protiv sistema. 

« 2 of 2 »

AGITPROP mart 2015 – 1

  Nastavljaju se propagandne aktivnosti na širenju ideja o potrebi radikalnijeg klasnog otpora diktaturi kapitala i stvaranju Balkanskog pokreta optora.

« 1 of 4 »

Nastavlja se!

  Mase na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana su već jednom pokazale da mogu izvesti socijalističke revolucije, ukinuti osnove kapitalističkog sistema i organizovati društva gdje su najširi slojevi društva (ogromna većina) imala veća prava i bolje socijalne uslove za život nego što je to danas. To će se neminovno ponovo desiti – u drugim uslovima, na višem stupnju i sa još pravednijim društvenim odnosima. Stvaranje revolucionarnog subjekta, širenje svijesti o potrebi rušenja diktature kapitala i vođenje klasnih bitaka nije samo izraz našeg djelovanja i naših želja. To je zakonitost istorije.

Jedino revolucijom! 
Balkanskim pokretom otpora!

Nema mira dok je kapitalizma

dsc05384_resize-1  Partija rada je, zajedno sa ostalim antifašistima na protestu u Novom Sadu, pokazala svoju jasnu antifašističku i antikapitalističku orijentaciju. 
Osnovni zadatak pripadnika PR na protestu bio je da se ukaže kako je vođenje borbe protiv diktature kapitala u suštini vođenje borbe protiv modernog fašizma. 

  Zato PR smatra da danas za sve antifašiste na Balkanu ne postoji važniji zadatak od sprečavanja ponovnog pokušaja potpirivanja međunacionalne mržnje među balkanskim narodima, i izazivanja ratova u interesu imperijalista. Poslije izbijanja novih sukoba, svi balkanski narodi bi ubrzo bili desetkovani i za dugi niz godina osuđeni da žive u potpunoj bijedi i sa oružjem u rukama. Zato je i parola PR na antifašističkom protestu bila – Balkanskim pokretom otpora! Time je PR jasno uputila poruku za mir i zajedništvo balkanskih naroda, ali i upozorenje da se do mira i zajedništva može doći samo borbom udruženih balkanskih obespravljenih masa. Otporom imperijalistima, diktaturi kapitala i njihovim fašističkim izdancima u raznolikim oblicima. Klasnim otporom na svakom mjestu i svim sredstvima. 

  KO SE NE BORI PROTIV KAPITALIZMA, NEKA ĆUTI O FAŠIZMU!
  BALKANSKIM POKRETOM OTPORA!

Ciljna okupljanja

kamp_01  Predstavnici nekoliko revolucionarnih organizacija su se okupili u kampu na teritoriji BiH, kako bi razmenili svoja iskustva u klasnoj borbi. Naš klasni protivnik odavno nastupa jedinstveno u borbi protiv naroda svijeta i svih potlačenih. Zadatak revolucionarnih organizacija je da sarađuju u klasnoj borbi putem iskazivanja solidarnosti sa borbom pojedinih naroda i organizacija, kao i građenjem akcionog jedinstva na svim potencijalnim tačkama otpora imperijalizmu.

  Bosna je odabrana za zajedničko okupljanje, jer su protivrečnosti u tom društvu dostigle takav stepen, da je izvjesno da će klasni sukobi samo dobijati na žestini. Posebno treba uzeti u obzir da je prisustvo vojne sile imperijalizma sve naglašenije, kao i njihova spremnost da silom brani svoje pozicije i razne marionetske strukture po BiH.

   Za internacionalističku solidarnost!

   Za zajednički front otpora imperijalizmu!

« 2 of 2 »

1. maj!

  Borba narodnih masa protiv diktature kapitala uzima sve više maha, ali se pojacava i represija od strane režima i njegova spremnost da se kapitalizam brani svim sredstvima.

  Ovogodišnji prvomajski protesti radnika pokazuju da su nezadovoljne mase u svijetu duboko svjesne svoje klasne pozicije. Medutim, moc imperijalizma i diktature kapitala omogucuje im da i dalje spovode diktaturu, izazivaju nove ratove i sukobe medu narodima. To je u stvari i uslov opstanka kapitalizma – zavodenje još žešce diktature i izazivanje i vodjenje ratova.

No Images found.

  Situacija se mijenja i na prostoru bivše Jugoslavije. Istaknute prvomajske parole u Beogradu: Ne šetnja – Bosna, Bosna!, Jedino revolucijom!, Generalni štrajk!, Ne evolucija – revolucija!; ili u Tuzli: Srušiti diktaturu kapitala!, Smrt kapitalizmu- sloboda narodu!, imaju za svrhu podizanje borbenog duha kod obespravljenih masa. Ujedno su ove parole u službi ocuvanja mira medu narodima.

  Uvjerenja da se u borbi protiv diktature kapitala moraju koristiti sva sredstva treba u potpunosti da ovlada masama s ciljem istorijskog poraza kapitalizma. Gledano iz osnovne ljudske i klasne potrebe – svjetski imperijalizam je postao ne samo stalni izvor brutalne eksploatacije, represije i ratova, vec i prijetnja po opstanak covjecanstva.

Continue Reading