Izbori u BiH

izbori_bih_2012   Pred narodom u BiH je još jedna farsa „demokratije“ – tzv. izbori. Ovaj put su to lokalni. Uloga naroda u svemu tome je da samo da „legitimitet“ nečemu protiv čega je, zato što ne vidi trenutno rješenje situacije, odnosno nema ni snage ni dovoljno hrabrosti da istini pogleda u oči i prizna da je jedino rješenje u nasilnom odbacivanju političkog sistema koji mu je silom nametnut. 

   I priča se ponavlja kao i osamdesetih godina kada je narod u BiH ćutao pred nadolazećim zlom, ili bježao u šalu, vic, u „Nadrealiste“, da ne bi sebi priznao da mu se sprema zlo, klanja i progoni. Tako taj isti narod i sada ćuti pred globalnim fašizmom koji mu je stavio omču oko vrata, a čije su sluge domaći političari i kapitalisti raznih profiila. Ćuti poniženi narod, bježeći u apatiju ili, od straha, ponovo u neke „nove nadrealiste“, ne želeći da prizna da je pao u težačko ropstvo, sa sve manje slobode, para i hljeba…

« 1 of 3 »

Continue Reading

Sloboda političkim zatvorenicima!

bashak2   Represija režima u evropskim kapitalističkim zemljama se pojačava sa produbljivanjem sveopšte krize. Ne biraju se sredstva da se bilo koji oblik protesta protiv stanja u kojem su bačene najšire mase iskoristi za brutalni obračun sa demonstrantima.

  No represija države se ne zaustavlja samo brutalnim napadima, već se često poseže za lažnim optužbama i montiranim sudskim procesima kako bi zastrašili demonstranti i smanjio narastajući otpor masa.

  Posebno su na udar antifašistički aktivisti, tako da porastom represije raste i broj poltičkih zatvorenika širom Evrope.

  Dižimo svuda glas prostesta protiv represije kapitalističke države!
  Solidarni sa zatočenim aktivistima u borbi za pravedniji i slobodniji svijet!

No Images found.

Zbijanje redova!

  U BiH je održan kamp revolucionarnih organizacija. Kampu su prisustvovali predstavnici PR i CA. Cilj održavanja kampa je bio da se počne sa praksom okupljanja revolucionarnih organizacija  i anrifašističkih grupa sa prostora bivše Jugoslavije i Balkana  i njihova razmjena iskustava, kako bi se i na taj način doprinosilo jačanju klasne borbe protiv kapitalizma, odnosno jačanju balkanskog pokreta otpora imperijalizmu. Ovo prvo održavanje kampa opravdalo je svoju svrha i u narednom periodu će se nastaviti sa ovom praksom, s ciljem da se uključe i druge organizacije i grupe.

kamp12_1 kamp12_2 kamp12_3

Pokušaj rehabilitacije sadašnjosti

anti_rehab01   Rehabilitacija Draže Mihailovića i uopšte četništva je logični sled svih dešavanja u koje je zapalo društvo u Srbiji još devedesetih godina.

   Pod patronatom "komunističkih" birokrata u bivšoj Jugoslaviji, nacionalistički intelektualci su izvršili idejnu pripremu za rehabilitaciju nacionalističke ideologije, a samim tim i četništva u kome je nacionalistička politika za vreme Drugog svetskog rata doživela svoj vrhunac kroz zločine nad drugim ali i srpskim narodom, kvislinškim odnosom prema okupatoru, pokušaju očuvanja monarhističke Jugoslavije i, nadasve, očuvanje kapitalističkog društvenog uređenja.

Continue Reading

Politička pobeda

antinato   Aktivizam koji su pokazale udružene levičarske grupe, povodom odražavanja NATO konferencije u Beogradu, u političkom smislu je pobeda i naznaka većeg otpora postojećem sistemu i imperijalističkoj dominaciji. Ta politička pobeda se ogleda pre svega u jedinstvenom nastupu levičarskih snaga, a posebno što otpor NATO dominaciji u Srbiji je iskazan i od snaga koje nisu desničarske i peta kolona ruskog imperijalizma.

   Selektivan odnos režima prema protestima koji su ovim povodom održani, najbolje govori koga marionetski režim u perspektivi smatra glavnim protivnikom. To se najbolje videlo kroz odnos policije prema učesnicima protesta. Za razliku od skupova u u organizaciji ekstremnih desničara, internacionalistički i antiimperijalistički skup Anti-NATO kampanje bio je brutalno razbijen od strane policije. Nasrtanje policijskih snaga na mirni i ne masovni skup levičarskih demonstranata je i naznaka da će represija režima jačati prema svim onim snagama koje nastupaju sa suprotih klasnih pozicija – odnosno onih koji ustaju protiv diktature kapitala, represije režima, imperijalističkog ropstva.

   Hapšenje pripadnika Anarho-sindikalističke inicijative, Crvene akcije i Partije rada prilika je za jačanje ovih organizacija, kao i jačanje uverenja da se samo jedinstvenim i masovnim pokretom narodnih masa može uspešno voditi borba protiv imperijalizma i NATO-a kao njegove reprezentativne sile – sile globalnog terorizma.

« 1 of 3 »

Dajte djela a ne priče!

bosna_maj  Period dominacije kapitalističke diktature bez većeg otpora narodnih masa je za nama. U narodnim masama u BIH, Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori…. nezadovoljstvo postojećim životom dobija sve izraženiju političku formu, odnosno sazrijeva svijest o neminovnosti istinske klasne borbe. To se uočava ne samo po broju štrajkova, protestima u raznim formama, nevjerici prema političkim partijama i sindikatima, već i po tako vidljivom nezadovoljstvu koje ispoljavaju ljudi u svakodnevnim kontaktima. No mora se priznati da je prepoznatljiva i velika razlika između stepena nezadovoljstva masa i stepena njihovog organizovanog nastupa, a što mora biti jasan signal za sve one koji žele promijeniti postojeće stanje da mase čekaju one koji ce primjerom prednjačiti u vođenju klasne borbe.

Continue Reading

AGITPROP – maj 2011

« 2 of 5 »

Saopštenje PR – maj 2011

   Pripadnici PR su 11. maja učestvovali u protestu protiv rehabilitacije ratnog zločinca Draže Mihailovića, održanog ispred Višeg suda u Beogradu. Ispred suda su se okupile i pristalice četničkog Ravnogorskog pokreta i fašističkog Obraza. Policija je razdvajala četničke pristalice i protivnike rahabilitacije koji su činili pripadnice Žena u crnom i pristalice Partije rada iz Srbije i BiH.

   Na transparentima PR je pisalo: I narodni sud će suditi i Ne zaboravljamo i ne opraštamo. Na skandiranje i pevanje četničkih pesama odgovoreno je skandiranjem: Bando četnička, Srbija radnička – nikad više četnička, Bosna vam ne oprašta, Balkan – Balkan…


   Antifašisti su u Berlinu i Lucernu izveli akcije podrške protestima protiv rehabilitacije.

arehab_11maj_3  arehab_11maj

   Pripadnici PR će i dalje nastaviti da se suprotstavljaju ovom pokušaju rehabilitacije Draže Mihailovića, samim tim i pokušaju falsifikovanja istorije i oživljavanja politike devedesetih godina koja je nanela toliko zla svim narodima na prostoru bivše Jugoslavije.
   PR poziva antifašiste Srbije da uzmu aktivnije učešće u suprotstavljanju nameri režima da izvrši rehabilitaciju ovog zločinca.