Proleterske revolucije

istorija-pokreta-02  U izdanju je brošura Partije rada "Proleterske revolucije". Svrha ovog izdanja je da hronološki pokaže razvojni put radničkog pokreta, od Pariske komune do pobeda proleterskih revolucija u pojedinim zemljama u XX veku. Smatramo da brošura pomaže da se lakše shvati sama suština klasne borbe i najpogodniji putevi za sprovođenja revolucije u jednom društvu. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da posredno rasvetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu.

  Prilikom izrade brošure korišćene su naučne studije međunaronog radničkog pokreta koje su se bavile problematikom proleterskih revolucija.

pdf_proleterske_revolucije_2015

Put Partije rada

bilten-logo  U izdanju je brošura Partije rada "Put Partije rada". Svrha ovog izdanja je da pokaže razvojni put Partije rada, od ratnog perioda devedesetih godina, do današnjih dana. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da rasvijetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu, kao i da pokuša da objasni pojedine socijalne i političke procese koji su obilježili savremenu istoriju prostora bivše Jugoslavije, kao i perspektivu izradnje revolucionarne organizacije i pokreta na Balkanu. Štampani primerak možete poručiti putem e-mail adrese kontakt@partijarada.org ili preuzeti u PDF formatu.

pdf_put_partije_rada_2014