Da li je SFR Jugoslavija bila socijalistička zemlja?

Da li je SFR Jugoslavija bila socijalistička zemlja?

Prikaz analize u vezi rasprave oko karaktera SFRJ

Predgovor

            Brošura pod nazivom ''Da li je Jugoslavija socijalistička država'' je izašla od strane zavoda za literaturu na stranim jezicima u Pekingu, 1963. Njen sadržaj je u stvari samo jedan dio (treći komentar) otvorenog pisma, kojeg je Centralni komitet KP Kine uputio Centralnom komitetu SSSR-a. Sadržaj toga pisma je objavljen i u vidu knjige pod nazivom ''Polemika o generalnoj liniji internacionalnog komunističkog pokreta''. Rasprava izmedju komunističkih partija Kine i SSSR-a je nastala u vremenu kada su već bili očiti znaci da rukovodioci Sovjetskog Saveza napuštaju izgradnju socijalizma i slijedeći revizionizam kreću putem birokratskog kapitalizma. Kineski komunisti su tada drugarskom kritikom konkretno ukazali na nepravilnosti sovjetske unutrašnje i spoljne politike, sa ciljem postizanja djelotvornog jedinstva na osnovama marksizma-lenjinizma.

Continue Reading

Proleterske revolucije

istorija-pokreta-02  U izdanju je brošura Partije rada "Proleterske revolucije". Svrha ovog izdanja je da hronološki pokaže razvojni put radničkog pokreta, od Pariske komune do pobeda proleterskih revolucija u pojedinim zemljama u XX veku. Smatramo da brošura pomaže da se lakše shvati sama suština klasne borbe i najpogodniji putevi za sprovođenja revolucije u jednom društvu. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da posredno rasvetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu.

  Prilikom izrade brošure korišćene su naučne studije međunaronog radničkog pokreta koje su se bavile problematikom proleterskih revolucija.

pdf_proleterske_revolucije_2015

Put Partije rada

bilten-logo  U izdanju je brošura Partije rada "Put Partije rada". Svrha ovog izdanja je da pokaže razvojni put Partije rada, od ratnog perioda devedesetih godina, do današnjih dana. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da rasvijetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu, kao i da pokuša da objasni pojedine socijalne i političke procese koji su obilježili savremenu istoriju prostora bivše Jugoslavije, kao i perspektivu izradnje revolucionarne organizacije i pokreta na Balkanu. Štampani primerak možete poručiti putem e-mail adrese kontakt@partijarada.org ili preuzeti u PDF formatu.

pdf_put_partije_rada_2014