Stav PR – Nezadovoljstvo masa i petokolonaši

protesti_sa_2014_02  Partija rada podržava sadašnje proteste nezadovoljnih masa protiv režima na prostorima bivše Jugoslavije. Sve one proteste protiv vlasti u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici, Skoplju, Prištini i svim drugim gradovima koji su izazvani ili su direktna posledica diktature kapitala, a koja sve bezobzirnije gazi sve osiromašenije i obesprvaljenije mase. I pripadnici Partije rada će dati svoj doprinos tim protestima zajedno sa svim antifašističkim i ljevičarskim organizacijama i grupama.

Continue Reading

Stav PR – Glasanje na ulici

sastanak-2016-02  Svaka dilema oko izlaska na izbore u uslovima diktature kapitala je lažna. Lažna, jer to nisu izbori u interesu širih masa, niti se njima menja suština samog sistema. To su izbori koji služe da bi se učvrstila ta ista diktautra. I zato je duboko istinit slogan: Tvoj glas pomaže diktaturi kapitala!

  Učešće na izborima u uslovima diktatute kapitala nije samo političko pitanje i pitanje tzv. građanskih prava, već i etičko pitanje. Izlazak na izbore u tim uslovima i glasanje je izraz ne samo neznanja nego i dubokog nepoštovanja samog sebe i svoje ljudskosti.

Continue Reading

Stav PR – U susret Balkanskom pokretu otpora!

  PR nastavlja propagandne aktivnosti u cilju širenja svijesti o potrebi jačanja organizovanog otpora balkanskih osbespravljenih masa vladajućoj diktaturi kapitala i imperijalističkom porobljavanju.

  Rad na povezivanju balkanskih masa u jedinstvenu silu putem Balkanskog pokreta otpora je ona tačka koja ruši sve planove kako imperijalista, tako i balkanskih poslušnika. U toj tački se u ovom istorijskom trenutku dodiruju dva suprotstavljena svijeta: svijeta još žešće diktature kapitala i sve agresivnijeg nastupa raznih imperijalista i svijeta obespravljenih koji više nemaju šta da izgube. 

  Pobuna i nepristajanje balkanskih masa i balkanskog proletarijata na ropstvo i nove ratove koji se vode zbog interesa malih i velikih kapitalista je tračak svjetlosti koji osvjetljava put za budućnost. Zato treba jačati jedinstvo balkanskih naroda. Jačajmo to jedinstvo, još tako krhko i neuspostavljeno, jer je ono jedina uska staza koja se pomalja iz ovog balkanskog gliba.

  U susret Balkanskom pokretu otpora!

Stav PR – septembar 2015

11986952_1181188135230002_5807163450725076891_n  PR je duži period napadala idejnu poziciju Sirize zbog njenog pogubnog uticaja na grčke osiromašene mase. Pri tome je PR podržavala sve one snage koje su se jasno distancirale od Sirize, odnosno aktivno vodili propaganda u grčkim masama protiv te reformističke i kapitulantske pozcije.

  Međutim, PR smatra da je ta idejna bitka protiv Sirize dobijena, prvenstveno zahvaljujući njenoj praksi koju je pokazala, ali nije dobijena protiv reformizma u samom grčkom lijevom pokretu. I ne samo grčkom.

Continue Reading

U susret balkanskom pokretu otpora!

poster-03  Opšte stanje na Balkanu i uticaj širih procesa – od ratova, ekonomske krize i sveopšteg haosa, gdje se drmaju temelji jednog prevaziđenog svijeta, zahtjevaju pojačani aktivizam revolucionarne ljevice na jačanju otpora u masama.

  PR je za oštru idejnu polarizaciju sa svim ljevičarima koji stoje na reformističkim pozicijama i koji zagovaraju djelovanje u okviru kapitalističkog sistema, prilagođavajući se njegovim pravilima. PR takvu „ljevicu“ smatra svojim klasnim neprijateljem i „psima na lancu imperijalista“, ma šta oni deklarativno zastupali.

  PR smatra SAD imperijalizam i NATO pakt svojim glavnim protivnikom, kao i njihove režimske sluge po balkanskim zemljama, ali će se PR isto tako jasno razgraničiti sa svim onima koji djeluju kao petokolonaši drugih imperijalista – u prvom redu ruskih, njemačkih, turskih ili drugih.

  PR će nastaviti svoju propagandu u masama na širenju svijesti o potrebi jačanja Balkanskog pokreta otpora kao jedinog puta kojim mogu krenuti balkanske mase ka svom oslobođenju. To podrazumijeva i aktivniji nastup u propagandnim aktivnostima kako bi se jačala svijest u masama o njihovoj snazi i sposobnosti da se oslobode imperijalista i sruše diktaturu kapitala.

  U susret balkanskom pokretu otpora!

Stav PR – jul 2015

25-1  Velika galama i predstava oko 20-godišnjice genocida u Srebrenici. Masovno se eksploatiše to stratište za političke potrebe, bilo da se radi o bošnjačkim, srbijanskim, regionalnim političarima ili imperijalistima. Danas svako pokušava na smrti hiljada graditi neku svoju političku poziciju. Grobovi mrtvih im služe kao pozornica za neke buduće izbore, za učvršćenje vlasti, za svrstavanje uz moćnike, ili čak za ličnu promociju.

Continue Reading

Stav PR – Referendum u Grčkoj

la-fg-greece-bailout-referendum-20150703  Proces propadanja grčkih masa i jačanja klasnog otpora se nastavlja.

  Najnoviji referendum u Grčkoj pokazuje sve veću polarizaciju u masama, ali i nagovještava dublje procese u samoj Evropi i na Balkanu. Grčke mase znaju šta neće i to trenutno ima većinsku podršku – one odbijaju diktat i ucjene međunarodnih lihvara i „disciplinovanje“ grčkog naroda. Dakle, grčke mase neće dalje da siromaše, bez obzira na „obavezu vraćanja dugova“. To je jasno i treba to raspoloženje masa prilikom analize budućih događaja uzeti kao bitnu polaznu činjenicu.

Continue Reading

Stav PR – makedonsko nacionalno pitanje

makedonija01  Komunisti su prije skoro jednog vijeka zauzeli jasan stav u vezi makedonskog nacionalnog pitanja i osuđivali svaki pokušaj od strane bugarskih, grčkih i srpskih nacionalista da ospore postojanje makedonske nacije. Tako i danas osuđuju sve balkanske režime koji, u svom sluganskom odnosu prema imperijalistima, pokušavaju da ostvare i svoje male šovinističke interese na račun naroda Makedonije.

  Kao i svi ostali balkanski narodi i narod Makedonije trpi pod diktaturom kapitala koja gazi po pravima makedonskih, albanskih i drugih masa.

  Makedonija je jedna od najznačajnijih karika u balkanskom lancu protivrječnosti i nadmetanju imperijalističkih sila. Zato je internacionalistički i principijelan stav u vezi svih dešavanja u Makeodniji, prilika da se ojača ideja balkanskog pokreta otpora, koji jedino može spasiti balkanske narode od novog krvoprolića i osloboditi ih zavisnosti.

Continue Reading

Istrajavanje na ideji

1609763_986168584731959_5747545978313801739_n  Jednom je rečeno da sve velike ideje na ovaj svijet dolaze na glinenim nogama. To nam je poznato iz istorije ove civilizacije, a praksa i danas to potvrđuje. Teško je biti vijesnik, pionir, u bilo kojem obliku ljudske djelatnosti. Vjesnici su uvijek prvi na udaru. Ne uklapaju se i štrče – opasni su za postojeće, kako god se okrene. No, oni moraju biti spremni da podnesu sve te udare, bez obzira na cijenu koja se plaća, i koja je najčešće vrlo bolna – nepriznavanja i ponižavanja; uništeni lični životi i porodice; zatvori i pogibije. Treba sve to izdržati, a može se jedino ako si ubijeđen u ispravnost ideje, odnosno ako se ona potvrđuje u praksi. U suprotnom je to naučno neutemeljenje, umjetnički ili politički promašaj, ili čak fanatizam koji vodi u slijepu ulicu… 

  Onima koji su se u protekla dva i po vijeka bavili marksističko-lenjinističkom idejom trebao je taj pionirski napor da je iznesu na svijetlost dana, da je približe masama, i da je odbrane od svih pokušaja nepriznavanja, minimiziranja, zabrane i uništenja. 

  Borba za marksističko-lenjinističku ideju je ponovo aktuelna, iako je samo prije par decenija izgledalo sasvim drugačije. To je rezultat istorijske nužnosti, krize sadašnjeg svijeta kapitalizma, ali i kao posljedica borbe onih koji su bili najviše ubijeđeni i spremni da brane m-l ideju. Pomenimo samo neke u ovom trenutku, kao što je kurdski pokret, turski revolucionari pokret, maoistički pokret Indije i Filipina, pokreti u Kolumbiji, Peruu i Meksiku, grupe urbane gerile po Evropi. I sve ih je više i više. A samo par decenija unazad to su bile male grupe izolovane od masa, ali koje su uporno insistirale na odbrani ideje, potpuno ubijeđeni da ona korespondira sa samim tokom istorije. I oni su u toj prvoj fazi uvijek označavani kao teroristi, sektaši, proganjani su i ubijani od režima, dok su sa druge strane žigosani i od onih koji su takođe nosili iste zastave i simbole, ali nisu imali snage i smijelosti da istrajavaju. Ti drugi nisu nisu izdržali test istorije i nestajali su sa političke scene ili danas služe samom kapitalizmu kao sporedni dekor u pokušajima unošenja smutnje u pobunjenim masama. Danas se ponovo visoko vije crveni barjak, ali u rukama boraca revolucionara. I odjednom se m-l ideja počinje činiti mnogo jačom nego što je stari svijet želio to predstaviti. Ponovo počinju da jačaju shvatanja da se kroz tu ideju može odbraniti ovaj svijet kako ne bi potonuo u varvarstvo – u lanac neprekidnih ratova koji pokreću imperijalisti radi očuvanja svojih pozicija i radi odbrane jednog svijeta koji je već rekao sve dobro što je imao da kaže i sada proizvodi samo zlo. I to proizvođenje zla, mora buditi i pojedinačnu i grupnu želju masa da se suprotstave takvom svijetu. Zato će se pojedinci i obespravljene klase i mase sve više „naoružavati“ sa idejama koje u u sebi nose najviše toga ljudskog – ravnopravnosti i slobode, ukidanje svih oblika ekonomske eksplotacije i političke dominacije. Ne treba ponavljati da će se i same ove ideje poslije ostvarenja te istorijske nužnosti, naći u muzeju starina zajedno sa kapitalizmom i njegovom privatnom svojinom i državom. Normalno, ako svijet do tada pretekne i mi u njemu…

  Stajanjem po strani se ne može braniti ideja. Ona se danas brani na frontovima i sa puškom u ruci. Ako nisi spreman za pušku, onda kroz organizovani rad u pokretu koji zagovara rušenje diktature kapitala. Ako nisi spreman za organizovani politički rad, onda čini bar neke pokušaje suprotstavljanja tom svijetu neslobode. A ako nisi spreman ni za to, onda ćuti i ne kukaj, jer si saveznik sistema i sukrivac stanja. Sukrivac si zato što nemaš posao; što plaćaš školovanje; ne možeš se liječiti, što ne možeš više izdržati taj pritisak i teror na poslu; što te svaki dan ponižavaju i otimaju sve više, što pristaješ na laž i sam lažeš… Onda pristaješ da budeš robom – jeftinom robom, robe!

  Nikad robom! 
  Jedino revolucijom!

Stav PR – jul 2014

bilten-logo  Partija rada, kao i sve progresivne snage u svijetu, podržava pravednu borbu palestinskog naroda za svoje pravo na stvaranje sopstvene države i pravo da se oslobodi terora koje sprovodi režim Izrela.

  Pravo Izraela da egzistira kao država na sadašnjem prostoru, ne može biti povod da već decenijama teroriše narode na Bliskom Istoku. Ovo je posljedica samog karaktera režima u Izraelu, a još više što je on ništa drugo nego udarna pesnica američkog imperijalizma, koji tako brani svoje pljačkaške interese u tom dijelu svijeta. Ovaj najnoviji zločin nad Palestincima koji sprovodi izraelski režim je omogućen i politikom onih režima u tom regionu koji su postali direktni saveznici zapadnog imperijalizma.

  Riješenje palestinskog pitanja je jedino moguće slamanjem sadašnjeg režima u Izraelu, a to se neće dogoditi dokle god je američki imperijalizam u poziciji da vojno brani svoje pozicije na tom području. A može ih braniti samo stalnim izazivanjem ratova i neprestanim huškanjem i zavađanjem naroda jednih protiv drugih, odnosno izazivanjem građanskih ratova u okviru pojedinih država.

  Rješnje ovog problema je dakle u uništenje sadašnjeg režima u Izraelu i povlačenje izraelske države sa okupirane palestinske teritorije.

  Svjedoci smo da svaki pokušaj ozbiljnijih demonstracija protiv zločina nad palestinskim narodom sve više nailazi na odlučnu intervenciju režima, koji su dio ili saveznici zapadnog imperijalizma. Zabrane demonstracija i brutalni obračun sa demonstrantima je nešto što se podrazumijeva i sve će se više „podrazumijevati“. A osude izraelskog terora ce ići samo u onim granicama koje ne ugrožavaju poziciju zapadnog imperijalizma.

  Ono što zabrinjava je svakako i raprostranjena šutnja nad stradanjima drugih naroda. Tom šutnjom se postaje saučesnik ne samo režima, nego i terora koji on podržava ili sprovodi po svijetu. I ta šutnja se ne prekida samo izlaskom na ulice i demonstriranjem protiv zločina nad palestinskim i drugim narodima. Ta šutnja se prekida, i tako najbolje pomaže palestinskom i drugim potlačenim narodima u njihovom otporu, ako se stane u red istinskih boraca za rušenje diktature kapitala u sopstvenoj zemlji.