AGITPROP – jul 2016 – 1

kamp_cg_2016_02  Partija rada nastavlja aktivnosti na širenju ideje o Balkanskom pokretu otpora, o zajedništvu, ravnopravnosti i miru među balkanskim narodima kao i otpor imperijalističkom ropstvu. Svi ovi ciljevi proizilaze u sadašnjem istorijskom trenutnu iz klasne borbe obespravljenih masa. U tu svrhu je krajem jula na teritoriji Crne Gore održan skup određenih članova i aktivista PR.

« 2 of 2 »

Podrška pokretu masa u Oahaki (Meksiko)

oahaki-meksiko  Socijalni protesti u Oaksaka u Meksiku i zbivanja u drugim zemljama, prvenstveno u Venecueli, samo su nagovještaj da se politička situacija u Južnoj Americi zaoštrava i da prijete veći sukobi. Posle privremenog “primirja” na tom kontinentu, kada je u pokretima prevladao jedan reformistički kurs i kada se pokušavala držati ravnoteža u odnosima sa SAD imperijalizmom, odjednom su na cijelom kontinentu počele naglo da rastu tenzije među suprotstavljenim klasama, i prijeti prava eksplozija sukoba po raznim osnovama. Taktika postepenog suzbijanja SAD imperijalizma i primoravanje da čini izvjesne ustupke, uz podizanje kulturnih i ekonomskih prava najširih masa, mogla je davati samo jedno vrijeme rezultate. Bilo je dovoljno da se u postojećoj svjetskoj krizi i zaoštrenim međuimperijalističkim odnosima u njihovom nastojanju da izvrše nove podjele interesnih sfera, zemlje Južne Amerike ponovo nađu na udar krupnog kapitala: To je praćeno otvorenim miješanjem SAD imperijalizma u unutrašnje stvari svih zemalja, uz davanja svestrane pomoći krajnjoj desnici, i uz spremnost upotrebe vojne sile gdje je potrebno.

  Meksiko je velika zemlja i ključna za odbranu i dominaciju imperijalizma SAD na kontinentu. Svaki ozbiljniji pokreti masa u Meksiku, a pogotovo njegovo dovođenje u predrevolucionarno stanje je veliki izazov za imperijalizam SAD.

  Oahaka je još 2006. godine počela dizati svoj glas protesta, i tada su federalne policijske snage upotrebile silu. Sada je to korak dalje – ponovo su mase počele u Oahaki da pružaju otpor i ponovo je federalna policija upotrebila silu, ali mnogo brutalnije i sa ubistvima demonstranata. No, paralelno jača i sam gerilski pokret u mnogim meksičkim provincijama. I ti pokreti već dobijaju jednu ozbiljniju formu.

  Živjela borba pobunjenih masa u Oahaki!
  Živjela borba naroda Južne Amerike za oslobođenje od imperijalizma!

Solidarnost sa političkim zatvorenicima

01  Aktivisti Partije rada su izveli akciju solidarnosti sa političkim zatvorenicima u Španiji. Članovi internacionalnih brigada u Rožavi, uhapšeni su u Španiji zbog svog učešća u borbi protiv ISIS-a. 26. januara policija je pretresla najmanje 11 stanova i radnih mjesta, u više gradova. U pritvoru je zadržan drug Roberto Vaquero, član PML (RC), pod optužbama za saradnju sa terorističkim organizacijama. Ovim revolucija u Rožavi pokazuje svoj uticaj i u Španiji, strah koji prelazi granice Bliskog Istoka. 
Primjer intenacionalne borbe u Rojavi i oživljavanje duha španskih internacionalnih brigada je nešto novo što budi nadu u ponovno jačanje internacionalne solidarnosti, a koja je toliko potrebna i podeljenim balkanskim masama.

  Sloboda za političke zatvorenike!
  Sloboda za Roberta!
  Solidarni sa borbom internacionalne brigade!

https://detenidos27e.wordpress.com/

Bio je 8. mart

10662228_1285005508181597_13926389275807831_o  Juče, 8. marta, žene su izašle na ulice Sarajeva, Podgorice, Zagreba, Beograda da simboličkim maršom izraze svoj protest protiv kapitalističkog eksploatatorskog sistema koji udružen sa patrijarhatom dovodi do sve veće obespravjenosti žena širom sveta.

  Sve teži uslovi života teraju na aktivniji otpor, tako da se može primetiti da je ovo jedan početak otklona od dosadašnje prakse. Ubeđeni smo da će sve veća masovnost, borbeniji nastup i veća zastupljenost proleterskih slojeva ove marševe pretvoriti u ozbiljniju silu suprotstavljanja diktaturi kapitala i patrijarhatu. 

  U susret novim marševima!

Proleterske revolucije

istorija-pokreta-02  U izdanju je brošura Partije rada "Proleterske revolucije". Svrha ovog izdanja je da hronološki pokaže razvojni put radničkog pokreta, od Pariske komune do pobeda proleterskih revolucija u pojedinim zemljama u XX veku. Smatramo da brošura pomaže da se lakše shvati sama suština klasne borbe i najpogodniji putevi za sprovođenja revolucije u jednom društvu. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da posredno rasvetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu.

  Prilikom izrade brošure korišćene su naučne studije međunaronog radničkog pokreta koje su se bavile problematikom proleterskih revolucija.

pdf_proleterske_revolucije_2015

Partija rada povodom masakra

sgdf-logo  PR je potresena tragičnom pogibijom drugova i drugarica koji su se spremali da pokažu internacionalističku solidarnost i pruže pomoć u obnovi Kobanea kao ruku spasa narodu koji je izložen velikoj patnji.

  Današnji masakr u gradu Suruçu izvršen je od strane najreakcionarnijih snaga kojima se mora stati na put. Borba protiv tih snaga i njihovog zla podrazumeva i borbu protiv svih onih koji ih podupiru ili im odgovara njihovo postojanje.

  Sve progresivne snage moraju još odlučnije da stanu iza pravedne borbe kurdskog i drugih naroda u Rojavi.

  Internacionalistička solidarnost koju su ovi drugovi i drugarice želeli pokazati u samoj praksi obaveza je za sve nas koji se borimo za pravedniji svet da nastavimo njihovim putem.

Pripreme za internacionalne brigade u Rojavi

no-pasaran-2  Poziv od strane Marksističko-lenjinističke komunističke partije (MLKP) za "obranu Rojava revolucije" je odjeknulo u Europi, kao i Turskoj. Internacionalisti, revolucionari su počeli putovati u zemlju revolucije. Cilj je uspostaviti internacionalne brigade za obranu revolucije i širiti plamen revolucije u cijelom svijetu.

  Rojava revolucija ne donosi samo vijest o novom životu narodima Bliskog istoka, već i narodima cijelog svijeta.
MLKP je prva organizacija u turskom revolucionarnog pokreta koja je odgovorila na revoluciju u Rojava. Od početka revolucije tamo je zauzela svoje mjesto, iako sa skromnim vojnim snaga, u izgradnji revolucije je na prvoj crti. MLKP sada pokušava formirati internacionalne brigade i u kontaktu je s revolucionarnim organizacijama iz Latinske Amerike, Europe, od Balkana do Dalekog istoka.

Continue Reading

Sunce slobode iznad Kobanija

koban%d0%b5_free_01  Posle više od 130 dana krvave borbe na život i smrt, snage YPG-a su oslobodile grad Kobani od reakcionara iz tzv. Islamske države!

  Opsada Kobanija je bila posebno teška s neizvesnim ishodom.No jedan narod kada se ujedini u odbrani svoje slobode je nepobediv. Mnogi reakcioanrni režimi su otvoreno ili prikriveno priželjkivali pad Kobanija. Posebno mesto je imao turski režim, koji je neprestano davao podršku islamistima, u nadi da će njihovo teško naoružanje ugušiti mladu revoluciju u Rožavi. Dobro je poznato da je Turska od samog početka pomagala reakcioanre, slala im naoružanje i obučavala ih. Međutim, narodi Zapadnog Kurdistana su uspeli da u Kobaniju odbrane svoja revolucijom stečena prava.

  Uspeh u Kobaniju je višestruko značajan. Pre svega, tzv. Islamska država je u Kobaniju pretrpela i vojni i politički poraz. Zatim, američki i evropski imperijalisti su izgubili priliku da se pod izgovorom "humanitarne katastrofe" svom silom intervenišu u Siriji, dok je Turska, uprkos tome što je blokirala grad, doživela bitan neuspeh u svojoj nameri da uguši revoluciju u Rožavi.

  Sukobi u Rožavi su konkretan primer kako snage koje imaju potporu u narodu mogu da pobede brojnijeg i bolje naoružanog protivnika. Ne smemo zaboraviti ni to da oslobođena teritorija, odnosno Rožava, nije nastala preko noći, ona je rezultat višedecenijske borbe kurdskog naroda za slobodu, a ovo je možda i najsvetliji čas te borbe. Ova pobeda kurdskih progresivnih snaga svakako će podstaći i potlačene mase u Turskoj i Severnom Kurdistanu na otpor protiv imperijalizma i domaćih eksploatatora.

  https://www.youtube.com/watch?v=jCwgMwIUACU

Ciljna okupljanja

kamp_01  Predstavnici nekoliko revolucionarnih organizacija su se okupili u kampu na teritoriji BiH, kako bi razmenili svoja iskustva u klasnoj borbi. Naš klasni protivnik odavno nastupa jedinstveno u borbi protiv naroda svijeta i svih potlačenih. Zadatak revolucionarnih organizacija je da sarađuju u klasnoj borbi putem iskazivanja solidarnosti sa borbom pojedinih naroda i organizacija, kao i građenjem akcionog jedinstva na svim potencijalnim tačkama otpora imperijalizmu.

  Bosna je odabrana za zajedničko okupljanje, jer su protivrečnosti u tom društvu dostigle takav stepen, da je izvjesno da će klasni sukobi samo dobijati na žestini. Posebno treba uzeti u obzir da je prisustvo vojne sile imperijalizma sve naglašenije, kao i njihova spremnost da silom brani svoje pozicije i razne marionetske strukture po BiH.

   Za internacionalističku solidarnost!

   Za zajednički front otpora imperijalizmu!

« 1 of 2 »

1. maj!

  Borba narodnih masa protiv diktature kapitala uzima sve više maha, ali se pojacava i represija od strane režima i njegova spremnost da se kapitalizam brani svim sredstvima.

  Ovogodišnji prvomajski protesti radnika pokazuju da su nezadovoljne mase u svijetu duboko svjesne svoje klasne pozicije. Medutim, moc imperijalizma i diktature kapitala omogucuje im da i dalje spovode diktaturu, izazivaju nove ratove i sukobe medu narodima. To je u stvari i uslov opstanka kapitalizma – zavodenje još žešce diktature i izazivanje i vodjenje ratova.

  Situacija se mijenja i na prostoru bivše Jugoslavije. Istaknute prvomajske parole u Beogradu: Ne šetnja – Bosna, Bosna!, Jedino revolucijom!, Generalni štrajk!, Ne evolucija – revolucija!; ili u Tuzli: Srušiti diktaturu kapitala!, Smrt kapitalizmu- sloboda narodu!, imaju za svrhu podizanje borbenog duha kod obespravljenih masa. Ujedno su ove parole u službi ocuvanja mira medu narodima.

  Uvjerenja da se u borbi protiv diktature kapitala moraju koristiti sva sredstva treba u potpunosti da ovlada masama s ciljem istorijskog poraza kapitalizma. Gledano iz osnovne ljudske i klasne potrebe – svjetski imperijalizam je postao ne samo stalni izvor brutalne eksploatacije, represije i ratova, vec i prijetnja po opstanak covjecanstva.

Continue Reading