Crna Gora sa najmoćnijom terorističkom organizacijom

robovati_nece_cg_01  Namjera crnogorskih vlastodržaca da Crnu Goru uključe u NATO – najmoćniju terorističku organizaciju na svijetu, samo po sebi je zločin. Pravdanje vlastodržaca da je to u interesu stabilnosti Crne Gore, njenog prosperiteta i izraz realnog odnosa snaga u svijetu i regionu, alibi je za dalje učvršćenje diktature kapitala na ovim prostorima i podaništvo crnogorske vrhuške u cilju opstanka na vlasti.

  Svrstavanje zemalja na Balkanu uz NATO i zapadne imperijaliste (bilo koje druge) je kratkovida politika koja ubrzava novi ciklus imperijalističkog sukobljavanja na samom Balkanu. I umjesto da balkanske države usmjeravaju svoje težnje ka nezavisnošću, plaćenička političke elite ih uvlače u sukob medju imperijalistima. Ovo je svakako posledica i nedostatka revolucionarnog pokreta medju balkanskim narodima i aktivnije antiimperijalističke i anti-NATO propagande.

  Zato je agitacija i borba protiv uključivanja Crne Gore u NATO danas prvenstveni zadatak revolucionarne ljevice u Crnoj Gori, kao i širenje anti-NATO raspoloženja u masama Srbije, BiH, Kosova i Makedonije.

  Mase već shvataju da je prisustvo NATO pakta na njihovoj teritoriji u službi zaštite pljačkaškog kapitalističkog poretka koji ih svakim danom čini siromašnijim i neslobodnijim. To shvatanje treba produbiti sa činjenicom da ih članstvo u NATO paktu uvlači i u direktan globalni sukob imperijalističkih sila, u kome će oni biti samo potrošna roba sa svojim životima, razrušenim domovima i egzilom po svijet. Ako i budu imali gdje pobjeći?

  Zato je započeta propaganda protiv pristupanja NATO paktu u Crnoj Gori podsticaj potrebi njenih naroda za nezavisnošću i slobodom, i u interesu svih balkanskih naroda. Samim tim ova propaganda je uperena i protiv svih onih reakcionarnih i nacionalističkih snaga, posebno u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, koje su peta kolona ruskih imeprijalista u pokušaju oživljavanja velikosrpske dominacije.

  Za oslobođenje od NATO okupatora! 
  Smrt diktaturi kapitala! 
  Za zajednicu balkanskih naroda!