Crno-bijelo

  U predvečerje opšteg globalnog sukoba, dok traju ovi trgovinski ratovi među najmoćnijim, njihovi dogovori oko podjele svijeta ali i ubrzano pozicioniranje za buduće sukobe, zainteresovani smo za sudbinu ovih naroda na Balkanu. Zainteresovani, jer smo tu mi, naši najbliži i njihovi životi, naši potomci, naši resursi, prirodne ljepote, kamen, polje, miris… nešto naše što nema cijenu, jer je ljudsko, koje se ne procjenjuje, čiji smisao nije samo imati, nego i biti. Šta će od nas ostati ako svi pobjegnemo i ako se predamo bandi svjetskih lihvara, pljačkaša, zlikovaca koji biju, po cijenu uništenja čovječanstva, svoju poslednju bitku – bitku jedne civilizacije na svom zalasku…

  Da, može se ići sa ovih prostora jer je sve više neizdrživo, ali se ne može pobjeći, ma koliko se to trudili, zavođeni propagandom „srećnog života“. I tamo nas stiže isto, samo u drugom pakovanju. Svijet je dobrano zakoračio u to globalno selo gdje je svaka stopa ove planete pod “velikim okom“ krupnog kapitala, da nametne savremeno ropstvo i da isisa šta se isisati može. I zato odgovor otpora, ko hoće u taj otpor je skoro identičan na svakoj tački planete. Samo se radi o različitim formama i intenzitetu, ali uvijek o otporu i samo otporu.

  Mi smo odabrali Balkanski pokret otpora kao najpogodniju formu tog otpora. Odabrali smo jer želimo da pružimo otpor i da se borimo. Ne želimo da kapituliramo, ma kako nas mnogi upućivali u besmisao našeg otpora u ovom trenutku, zbog ogromne razlike u sili okupatora i obespravljenih masa. Ali mi znamo da smo na pravom putu, da ćemo pobjediti sami ili u zajedničkoj borbi naroda svijeta.

  Mi smatramo da sama ideja o Balkanskom pokretu otpora koja se direktno suprotstavlja tom ropstvu balkanskih naroda od strane globalnog kapitala, raznih imperijalista, i koja nadilazi te minorne režimske sluge tih moćnika po balkanskim zemljama, je daleko superiornija od njihovog svijeta i planova o borbi sa nacionalističkih pozicija za interese „svog naroda”, (bolje reći pljačke za sebe i svoje okruženje), od tajne trgovine interesom tih istih naroda, do bacanja u ropstvo mase stotine hiljada mladih u čeljusti tih multinacionalnih kompanija i banaka koje uništavaju po ovim prostorima sve što se uništiti da.

  Mi ne krijemo da želimo da nemilosrdno uništimo vladajuće klase balkanskih zemalja i suprotstaviti se svim sredstivma savremenim okupatorima.

  Mi ne krijemo da želimo da protjeramo „svjetske glodare“ i da balkanske obespravljene mase upravljaju svojim prirodnim resursima i ekonomijom.

  Mi ne krijemo da želimo da stvaramo uslove za širenje radikalnog oslobođenja radnika, žena, svih nezaposlenih i obespravljenih.

  I mi smatramo da je poslednji trenutak da se razotkrije ta maskarada od tzv. ljevice, tek začete, na balkanskim prostorima, koja je u službi globalanog kapitala ili raznih imperijalista. Tu prije svega podrazumijevamo razne reformističke grupe malograđanskih ljevičara koji su direktna ekspozitura nadnacionalnog kapitala, razne nostalgičarske grupe za bivšom Jugoslavijom koje su trenutni interes tog istog kapitala u zaokruženju okupacije Balkana i nacional-komunista kao direktne sluge pojedinih imperijalista. Mi ne krijemo da su oni naši posredno veći idejni protivnici od direktnog klasnog neprijatelja, jer oni unose konfuziju i tupe oštricu otporu masa.

  Linija koja nas razgraničava – ili djelujemo u okviru sitema ili ga rušimo.

  Da, mi smo za oružani pokret balkanskih masa jer je i naš klasni neprijatelj naoružan ubojitim sredstvima i najmodernijom opremom. On ima potpunu kontolu nad sistemom informacija, svim materijalnim sredstvima i ogromnom teritorijom, kao i desetinama vojnih baza po svijetu. Ali smo i svjedoci da taj njihov svijet više ne funkcioniše.  Pobune masa su sve češće i masovnije i one će im oteti sva oružja iz ruku i zgaziti ih! A oni o tome šute, panično šute!

  Balkanskim pokretom otpora!