Globalni predatori i Balkanski pokret otpora

kolaz02  Zakon centralizacije i koncentracije kapitala u što manjem broju ruku se ispoljava u zastrašujućoj formi. Kapital se koncentrisao da li u 350 najmoćnijih pоrodica ili 170 najmoćnijih multinacionalnih kompanija, manje ili više, svejedno je. Postavlja se samo jedno pitanje – šta ti subjekti koji posjeduju i upravljaju tim kapitalom žele postići – koji su njihovi ciljevi? Dosadašnje istorijsko iskustvo nam govori da je taj njihоv projekаt zastrašujući. Osjećamo to „konačno rješenje“, i plašimo ga se. No, isto tako znamo da pоstoje i istorijski procesi koji su se uvijek smijali u lice svim tim „moćnicima“ i činili ih tragikomičnim baš u toj konačnosti.

  Znamo i to, istorija nas ponovo uču, da na njihovu sveopštu bezosjećajnost treba odgovoriti bezosjećajnosti te većine prema toj šačici otuđenih i bezobzirnih egocentričnih gadova. I to je jedino rješenje i izlaz. Savremeni globalni predataori su se potpuno odvojili od ovog svijeta. I to nije čak glavni problem, problem je nastao što oni misle da mogu sa te distance upravljati tim svijetom i to je ujedno i opasnost za opstanak čovječanstva, jer posjeduju nevjerovatnu moć – moć kao niko do sada u istoriji.

  Globalni predatori su uspjeli da potčine u suštini sve manje nacionalne države. I bit savremenog svjetskog problema je i ta suprotnost između zamišljenih ciljeva globalnih predatora i interesa imperijalnih sila poput Rusije, Kine, SAD, EU, kao i regionalnih sila poput Irana, Indije, Japana, Turske, koje u sebi sadrže još to nacionalno, državotvorno, teritorijalno… Njihov cilj je jasan – uništiti ili učiniti potpuno zavisnim sve te imperijalne države kao što su učinili zavisnim sve te male države putem dužničkog ropstva. Njima treba svijet bez svih tih država. Njima trebaju samo oni i samo njihov poredak.

  No, šta je to što se „smije u lice“ tim svjetskim moćnicima, a koji u svojoj osionosti nikako ne poimanju. To je njihovo „istorijsko prokletstvo“ kao i svih prethodnih otuđenih elita. Ne mogu da prihvate da nadolazeće nije samo po njihovoj zamisli, već da sadrži i suprotnosti – nosi sa sobom svijet bez njihovog profita, kamata, njihovih banaka, oružja, sile poretka, privatne svojina, vertikale, nadasve njihove vertikale…

  Ne treba imati iluzije, obračun pobunjenih masa i otuđenih moćnika će biti sve oštriji i krvaviji. Ne radi se tu o uništenju par hiljada – „šačice“ štetočina, već se radi o tektonskim društvenim promjenama i uništenju temelja na kojima je postojala civilizacija nekoliko hiljada godina. Strahovito ubrzanje razvoja nauke i tehnike čini nam tu uslugu da završetak tog civilizacijskog preloma nam ubrzano juri u susret.

  Koja je uloga Balkana i Balkanskog pokreta otpora u tom nadolazećem prelomu?

  Balkan za te globalne predatore je jedna od mnogih zanemarljivih tačka, ali koja može imati značaj zbog suprotnosti između samih globalnih preodatora ali i samih najmoćnijih imperijalista koji se sučeljavaju u toj tački. Svjedoci smo da za Balkan traje nadmetanje zapadnog imperijalizima i ruskog imperijalizma, turskog lokalimperijlaizma, kao i odlučno nastojane kineskog imperijalizma da se ukloni između tih suprotnosti i tu pokaze svoju nadmoć.

  U balkanskim državama su formalno na vlasti poslušnici spram transmisja svjetskih predatora, poput Svjetske banke, MMF-a, koji ih drže u potpunoj u zavisnosti i dužničkom ropstvu. Političari balkanskih država su u stvari sitni činovnici i sluge tih moćnika, sitan potrčko, koje treba staviti tamo gdje im je i mjesto, bez ikakvog sentimenta i po zasluzi.

  No, na Balkanu već u svijesti masa postoji taj Balkanski pokret otpora, i on se počinje polako pokazivati i u praksi u stotinama tih još nepoveznih „pobuna“. Pokret se stvara na suprotnosti međunacionalne mržnje i ratova koje su balkanske mase osjetile na svojoj koži. On se stvara i na suprotnosti permanentnog siromašenja i ekplotaciji tih masa i sve bezobzirnijeg nastupanja nove kapitalističke klase.

  Znači, balkanske mase žele zajednišvo koje je sama suština tog pokreta, ali su mase i usplašene tim sve većim regionalnim i opštim sukobima, tim nadolazećim zlom, pa spas još vide i u grupisanju ispod šinjela svog naciona. No, to zajedništvo žele i globalni predatori pod čizmom njihovih izvršitelja na terenu. I oni žele „zajedništvo“ u vidu pokornog, bezličnog stada balkanskih masa. I upravo je tu problem i ta dijalektička suprotnost, što Balkanski pokret otpora sa svojim idejama nadilazi i suprotstavlja se ne samo toj nametnutoj diktaturi kapitala, imperijalističkom ropstvu, nego i konceptu svijeta tih predatora. Nadilazi se to „zajedništvo“, taj novi fašizam balkanskih naroda pod čizmom NATO okupatora i svih tih banaka. Time će Balkanski pokret otpora već sada kupiti ulaznicu za buduće etiketiranje kao novog terorističkog pokreta.

  Da, mi želimo biti teroristi za te marionete globalnog kapitala i globalnih predaora. Da, mi želimo se stopiti i sa tim obespravljenim balkanskim masama. Da mi želimo da u svojim redovima budu svi ti nezadovoljni koji su protiv diktrure kapitala i koji osjećaju tu diktaturu na svojoj koži. Da, mi želimo da budemo dio narastajućeg revolucionarnog pokreta koji vodi borbu za uništenje svijeta diktature kapitala i njegovih novih formi fašizma.

  Smrt globalnim predatorima i njihovim slugama!
  Balkanskim pokretom otpora!