Godišnjica Oktobarske revolucije

oktobarska-07  Oktobarska revolucija u Rusiji bio je događaj koji otvorio novu epohu u istoriji ljudskog društva – epohu borbe obespravljenih masa protiv kapitalizma i za stvaranje društva koje će se zasnivati na vladavini radničke klase najširih slojeva i u kojem će se ukidati svi oblici ekspolatacije, neravnopravnosti i političke dominacije. Sa tom revolucijom započinje globalni istorijski proces socijalističkih preobražaja društava koji se mogu usporiti, ali koje je nemoguće zaustaviti.

  Danas godišnjicu pobedonosne Oktobarske revolucije obilježavamo u trenucima kada se cio svijet suočava sa pokušajima da se točak istoriji vrati unazad, ali i u trenucima kada se borba za ciljeve postavljeni tom revolucijom sve više nameće najširim masama kao jedini put za oslobođenje iz stanja u kome se nalaze.