INFORMATOR – februar 2001

I

  Velikosrpski i velikohrvatski nacionalizam koji su inspirisali i proizveli najveći broj zločina na teritoriji bivše SFRJ posle izbora u Hrvatskoj i petooktobarskih dogadjaja u Srbiji su doživeli snažne udarce. Ali, ovi nacionalizmi još uvek nisu mrtvi, što velikohrvatski nacionalizam pokazuje na demonstracijama širom Hrvatske protiv izručenja Mirka Norca Hagu. Velikosrpski nacionalizam, pak, svoje postojanje pokazuje preko pokušaja osujećivanja albanskog i crnogorskog naroda na putu ka nezavisnosti. I jedni i drugi se suprodstavljaju svim pokušajima da se stvori jedinstvena BiH.

            Ovim elementima treba dodati i trajni interes SAD da svojim vojnim prisustvom kontroliše Evropu, Tursku i da se dalje širi ka granicama Rusije, tako da je izvesno da će i Balkan još izvesno vreme, bar dok se ne dogodi konačni obračun sa velikodržavnim nacionalizmima iz svih naroda.

   Partija rada smatra da samo opštenarodni, antinacionalistički i antiimperijalistički pokret na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana može uspostaviti trajan mir i omogućiti bolji život narodima Balkana.


II Kongo

 Ubistvo Lorana Kabile, borca za slobodni i nazavisni Kongo, je samo nastavak stalnih pokušaja da se osujete započeti proces stvaranja jedinstvenog fronta afričkih zemalja za odlučnu borbu protiv imperijalizma i likvidiranje neokolonijalne zavisnosti. 

 Loran Kabila je bio smetnja imperijalistima, ne samo što je bio prepreka za ostavrenje profita u pljačci ogromnih prirodnih bogatstava Konga, već prvenstveno stoga što je svojom borbom posejao seme afričkog jedinstva, i pokazao put kojim treba da ide Afrika.

 Uspostavljanje mira u Kongu, sprečavanje stranog mešanja, stvariće mogućnosti da Kongo počne u relativno kratkom periodu da pokazuje stvarne mogućnosti za svoj društveni  i ekonomski razvoj. 


III Turski zatvori

  Dok se turska fašistička policija brutalno obračunavala sa političkim zatvorenicima po zatvorima Turske  cela Evropska javnost je uglavnom ćutala, ili to propratilia “neutralnom” informacijom, ne dajući tome neki značaj. Nije bilo boraca za ljudka prava, raznih organizacija, demokratskih vlada  da dignu glas u osudi Turske. No na ovakav pristup smo navikli, pogotovo kad su u pitanju interesi imperijalizma. Tada fašizam nije fašizam, zločini nisu zločini, a teror nad političkim zatvorenicima koji su levičari nije teror.

  Partija rada je solidarna u borbi koju vodi DHKC i borbi PPK.

  Za objedinjavanje revolucionarnih snaga Turske.

  Za jedinstveni front borbe turskog i kurdskog naroda.


IV Nacizam u Evropi

  Sve češće divljanje nacista nisu samo recidivi nemačkog fašizma i ostataka nacizma samo u Nemačkoj. Fašizam je zakucao na vrata Evrope. Uprkos potcenjivanju nekih partija, fašizam je sve opasniji jer se on javlja kao posledica ulaska Evrope u novu krizu. Sve više mladih ljudi učestvuje u rasističkim ispadima i nasilju i jasno je da se samo verbalno ovaj problem ne može rešiti. Protiv rasističke mržnje i fašističkog slepila moraju se preduzimati oštre mere i vremena za čekanje nema.