Kampanja internacionalne solidarnosti

kampanja-rojava-malo-01  Započeti proces novih društvenih odnosa u Rožavi zahtijeva internacionalnu solidarnost svih progresivnih snaga svijeta. Kobane je postao simbol otpora kao što su to nekada bile odbrana Španije i Staljingrada. Kobane je bila ona tačka gdje se zaustavlja zlo i nagovještava jasni raskid sa starim svijetom. Time je dat primjer i ostalim progresivnim snagama u svijetu da odlučnije povedu borbu protiv fašizma, diktature kapitala, imperijalističke dominacije i patrijarhalnog svijeta.

  No, danas Kobane treba obnoviti. Borbe su ostavile strahovite posljedice. Potrebne su sve vrste pomoći – finansijska, materijalna, odlazak u internacionalne radne brigade za izgradnju grada. Potrebno je pomoći već postojeće internacionalne radne brigade na izgradnji infrastrukture – tu spada rad u bolnicama, školama, kulturnim institucijama…

  Budimo deo internacionalnih radnih brigada!

  Pomozimo novi život i nove društvene odnose u Rožavi! 

  NO PASARAN! 

  Pridruži se kampanji: pomozi, objavljuj, plakatiraj, grafitiraj, širi vest i odazovi se pozivu na protest! Prijavi se i budi deo internacionalnih radnih brigada!
Više informacija na : revolucija.rojava@gmail.com

« 1 of 9 »