KOMINIKE broj 1

  STAV PARTIJE RADA POVODOM DEMONSTRACIJA U SRBIJI

  Demonstracije u Srbiji su jedan od pokazatelja kraha politike koje je u proteklih nekoliko godina divljala jugoslovenskim prostorima.

–  Poraz koji je doživeo agresivni velikosrpski nacionalizam morao je voditi sve većoj diferencijaciji u nekad jedinstvenom političkom biću velikosrpskih nacionalista. To je vodilo kristalizaciji političkih snaga u Srbiji u nekoliko pravaca. Jedne snage su se okupile oko vladajuće partije, koja je, iako izazivač rata i najveći krivac za ratne strahote, primorana na mirovnu politiku i sve veće ustupke. Druge snage su ostale na profašističkim pozicijama, čekajući ponovo povoljnu priliku za nastavak svoje zločinačke politike. Treće snage čine mešavinu nacionalizma i liberalizma. Oslanjajući se u potpunosti na Zapad, ove snage pokušavaju da na vlast dođu na talasu antikomunizma.

 U Srbiji deluju i progresivne – građanske i levičarske snage, koje su se od početka rata zalagale za mir i vodile borbu protiv nacionalizma. Ali ove snage nisu mogle, niti danas mogu, da bitnije utiču na politička kretanja. Međutim, započeti proces diferencijacije u političkom biću srpskog naroda samo će jačati ove snage, i one će u perspektivi pobediti.

–   Lokalni izbori u Srbiji jasno su pokazali da sadašnja vlast sve više gubi poverenje naroda. Tačna je tvrdnja, da narod nije glasao toliko za opoziciju, koliko je glasao protiv vlasti.

  Osioni režim se prevario u proceni, računajući na potpunu izbornu pobedu. To ga je nagnalo da, u skladu sa svojom diktatorskom prirodom, posegne za manipulacijama i prekrajanjem volje naroda.

  Demonstracije su, pored zahteva za priznavanjem rezultata izbora, pokrenule proces demokratizacije političkog života u Srbiji, ojačale građansku svest, i još više ogolile suštinu sadašnjeg režima u Srbiji.

  Pored ovog pozitivnog procesa kojeg izazivaju, demonstracije su i osveta nacionalističke Srbije zbog pretrpljenih poraza, i svaljivanje sve krivice na ''komunističkog diktatora'' Slobodana Miloševića. I to, ne zato što je bio izvršilac velikosrpske politike, već zato što je bio njen loš izvršilac. Istovremeno, demonstracije treba da ubrzaju proces stavljanja Srbije pod kišobran Zapada, daljim obaranjem njene cene na svetskoj političkoj pijaci.

–  Partija rada podržava zahteve demonstranata za priznavanjem izborne volje naroda, kao i sve procese dalje demokratizacije u Srbiji.

  Partija rada neće učestvovati u direktnoj borbi za vlast između opozicije i vladajuće partije, jer smatra da po suštinskim pitanjima između njih ne postoji bitna razlika.

  Partija rada smatra da će u narednom periodu Srbiju karakterisati sve veća politička nestabilnost.

  Partija rada će nastaviti svoju borbu za potpuni poraz velikosrpskog nacionalizma, za rušenje sadašnjeg režima, i za promenu odnosa klasnih snaga u Srbiji jačanjem saveza radništva, progresivne omladine i ostalih osiromašenih delova društva.