KOMINIKE broj 6

  Partija rada osudjuje stradanje nevinih žrtava u napadu na Svetski trgovinski centar i Pentagon. Medjutim, napadi na ove objekte u Nju Jorku i Vašingtonu jesu samo odgovor na državni i globalni terorizam SAD. Takodje osudjujemo licemerno moralisanje organizacija i pojedinaca koji do sada nisu podizali svoj glas protiv terorizma SAD, ali i likovanje nacionalista – šovinista zbog žrtava.

  Napad na zgrade u Nju Jorku i Vašingtonu daju alibi ratnom lobiju u SAD da otpočnu definitivne pripreme za rat i premeštanje trupa u Aziju. Uvod u ekonomsku krizu, koji je bio očigledan, za vodeću imperijalističku silu, uvek predstavlja pripreme za novi rat, koji ovoga puta može poprimiti ogromne razmere. Osudjujemo zloupotrebu jedne tragedije za stvaranje novih ogromnih civilnih žrtava i otpočinjanje novog rata. Taj rat, izmedju ostalog treba Sjedinjenim američkim državama da donese nove strateške položaje i da njihovu armiju približi Kini i mekom trbuhu Rusije.

  Partija rada se protivi otpočinjanju nove vojne intervencije koja, na duže staze, može biti povod za novi ratni sukob znatno većih razmera. Ipak ovakvo ponašanje najmoćnije zemlje i njenih satelita ukazuje na stupanj ugroženosti od nastupajuće krize. Sada se nalazimo na tački kada je imperijalizam najranjiviji i najagresivniji od trenutka kada je došlo do raspada SSSR-a.

  Neotudjivo je pravo naroda arapskog i muslimanskog sveta da raspolažu svojim prirodnim bogatstvima i zato Partija rada podržava borbu ovih naroda da sruše svoje marionetske režime i da se jedinstveno odupru globalnom sistemu imperijallizma. Žrtve u ovom sukobu će, neminovno, biti velike, ali ujedinjeni narod niko ne može pobediti, čak i ukoliko se radi o najvećoj vojnoj sili u istoriji.