Kurs marksizma-lenjinizma

kurs

  U izdanju Partije rada je "Kurs marksizma-lenjinizma". Ovaj kurs je namenjen kao uvod u teoriju marksizma-lenjinizma i kao pomoć u boljem razumevanju konkretne društvene stvarnosti.

pdf_kurs_marksizma_lenjinizma