Na tom putu!

mlkp-objava03  MLKP – Marksističko-lenjinistička partija Turske i Kurdistana je formirana 1994.godine. Bilo je potrebno dvije decenije strpljivog rada na idejnom uzdizanju članstva kao i neprestalnih klasnih bitaka sa turskim režimom, koji je nemilosrdno hapsio i ubijao njihove članove, da se ova organizacija podigne na revolucionarni nivo. Sad je MLKP organizacija koja predstavlja uzor za sve ljevičarske grupe koji teže revolucionarnoj borbi.
Pored mladog krila MLKP razvija i oružano krilo, koji se naziva Oružane snage siromašnih i potlačenih.

  Od strane turskog profašisitčkog režima ova organizacija je proglašena terorističkom. Studija koja je napravljena od strane turskog režima nad 856 osuđenih boraca iz turskih revolucionarnih organizacija pokazuje da je skoro 7o% starosti do 25 godina, i da je 20% sa fakultetskim diplomama.
MLKP je svojim djelovnjem prisutna u Zapadnoj Evropi gdje učestvuje u svim antifašističkim i radničkim demonstracijama. 

  Rat u Siriji je omogućio MLKP da podigne svoje oružano krilo na nivo partizanskih jeidinica. U borbama je poginulo nekoliko njihovih članova. MLKP učestvuje u odbrani Rojave i izgradnji novih društvnih odnosa na tom području. Takođe je ova organizacija najviše pomogla u formiranju internacionalne brigade sastavljene od dobrovoljaca iz Španije, Njemačke i drugih zemalja. Članovi MLKP se redovno pridružuju borbama PKK, glavne kurdistanske idejne i vojne snage, u njihovoj borbi u Siriji i Iraku.

  Neprestalna previranja u Turskoj svakodnevno jačaju MLKP i druge turske revolucionarne organizacije, poput TKP-ml, DHKC i drugih. 
MLKP kao jedan od svojih zadataka postavlja i djelovanje na Balkanu i objedinjavanje svih ljevičarksih grupa u jedinstveni antiimperijlalistlčki i antikapitalistički pokret. Jedna je od osnivača ICOR-a i medju najvažnijim članicama. 

  Učiti i slijediti primjer MLKP je obaveza i najbolji pokazatelj da li jedna organizacija teži revolucionarnoj izgradnji.

  U susret Balkanskom pokretu otpora!