NATO je fašizam XXI vijeka

bpo-06  Događaji u Ukrajini i Grčkoj su prilika za balkansku ljevicu da osmisli svoju jasnu strategiju, ali i izvrši jasnu diferencijaciju među sobom. Glavni neprijetelj balkanskih naroda je svakako NATO imperijalizam, ali ne u ime ruskog imeprijalizma, već u ime toga da Balkan pripada balkanskim narodima.

  Zato je agitacija i borba protiv direktnog ili posrednog ukljucivanja Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i BiH u NATO danas zadatak revolucionarne ljevice, kao i širenja anitimperijalističkog raspoloženja u masama. Svakako da i konkretna klasna borba masa u svim zemljama Balkana, može biti ta iskra koja će antiimperijalističkom pokretu dati novu dimenziju. Da mase prihvate da je prisustvo NATO pakta na njihovoj teritoriji u službi zaštite pljačakaškog kapitalističkog poretka koji ih svakim danom čini siromašnijim i neslobodnijim. I da je zadatak NATO trupa da krupnom kapitalu osigura pljačku balkanskih zemalja.

« 1 of 3 »

  Kao svaki okupator i NATO će koristiti živu silu balkanskih zemalja, kako za suzbijanje svakog organizovanog otpora, tako i za njeno slanje u ratove širom svijeta. I tu ne treba imati nikakvih iluzija. Zato i sve predstavnike vlasti u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Podgorici, Prištini i ostalim balkanskim zemljama treba tretirati kao marionete i odnositi se prema njima kao i prema svim kolaboracionistima. A oni to svakim danom sve više i više pokazuju.

  NATO je fašizam XXI vijeka i zato treba nemilosrdno napadati sve one ljevičare koji grakću protiv diktature kapitala, a ćute o NATO okupaciji i NATO prisustvu na Balkanu. U odnosu prema NATO okupaciji i pljački od strane najkrupnijeg finansijskog kapitala se prepoznaje ko je ljevičar odlučan da brani svoj narod i obespravljene, a ko je obični brbljivac, spreman za kapitulaciju i saradnju sa novim okupatorima.

  Partija rada svojom propagandom u masama nastavlja da širi svijest o potrebi stvaranja i jačanja Balkanskog pokreta otpora, koji će izrasti na obespravljenosti i neslobodi svih balkanskih naroda. Partija rada je ubijeđena da je to istorijska neminovnost i ona će u ostvarenju tog cilja dati svoj doprinos. Partija rada je takodje mišljenja da svakog dana jača klasni otpor masa diktaturi kapitala i imperijalizmu. Istovremeno se širi i beznađe u osiromašenim masama. Time su stvoreni povoljni uslovi za razvoj jednog takvog pokreta.

  Smrt NATO okupatoru!

  Dole diktatura kapitala!

  Balkanskim pokretom otpora!

  Za zajednicu balkanskih naroda!