Neki “novi” fašisti

fasparole2_mart2011  Fašitičke grupe u Srbiju su na putu legalnog političkog delovanja, i za to su se stekli svi neophodni uslovi. Grupe poput „Dveri“, “Pokreta 1389“ i sličnih su dobili signal da počnu sa legalnim delovanjem, registrujići se kao političke stranke. Podrške koju uživaju ove grupe od SPC, pojedinih intelektualnih krugova, krupnih kapitalista, nekih stranaka, kao i podrška iz inostranstva, veliki je podstrek za ove gupe da, prikrivajući svoju fašističku bit, pokušaju kroz institucije sistema osvojiti vlast. Opšte nazadovoljstvo koji postoji u narodu, kao i haotičnost koja vlada u Srbija i uopšte u svetu, pruža šansu ovim grupama da zadobiju i veću podršku u društvu.

  Odabiranjem mađarskog modela, tj. „puzećeg hoda kroz institucije“, fašističke grupe su odabrale racionalan metod političkog delovanja, jer je postojeća vlast u Srbiji na korak od prihvatanja ove namere fašista kao svršenog čina.

« 1 of 2 »

  Treba uzeti u obzir i to da su sve kapitalističke države u uslovima krize spremne da svoje negovane fašističke grupe uključe u sami sistem, u pokušaju njihove odbrane od socijalnog nezadovoljstva, pobuna i revolucije.

  PR ne prvi razlike u tretiranju vlasti u Srbiji i prikrivenih ili otvoreno fašističkih grupa, kao ciljeva koji treba da budu uništeni. Međutim, PR interesuje taj trenutak kad će se konačno poklopiti svi ciljevi fašističkih grupa i režima u Srbiji. To je trenutak kada će u Srbiji i šire već biti jasna i vidljiva crta razgraničenja između branitelja kapitalističkog poretka i pobunjenih narodnih masa. Do tog trenuta će se fašističke grupe i režim u Srbiji sukobljavati samo po jenom pitanju, a to je odnos prema zapadnim imperijalistima. Intenzitet podrške koju uživaju ove fašističke grupe od strane ruskog imperijalizma, i koji pokušava ponovo ojačati svoj uticaj u Srbiji i na Balkanu, određivaće i intenzitet supotstvaljanja tih grupa postojećem režimu.

  PR će nastaviti da se bori protiv širenja fašističkog otrova među mladima Srbije, a koji se već više od dve decenije neprestalno izliva u različitim oblicima, zahvaljujući politici režim u Beogradu.

Borba se nastavlja!
Protiv fašista i profitera!