Novi teror turskog režima

turska_agresija turska_agresija1

  Turska vojska je krenula u novi pohod na Kurdistan. U skladu sa promenama na vojnom vrhu režim u Turskoj je usvojio i novu strategiju borbe protiv kurdskog pokreta i kurdskog naroda. Svetska kriza i rat imperijalizma protiv naroda sveta su dali zeleno svetlo svim režimima imperijalističke internacionale da mogu, bez bojazni od osude tzv. međunarodne zajednice, da vode ratove ograničenog karaktera i rešavaju svoje unutrašnje probleme i ostvaruju pljačkaške interese.

   "Hemijski Nedžet Ozel" je naziv novouspostavljenog komandanta turske vojske koji je ovo ime "zaradio" za samo nekoliko dana ratnih operacija, a što naznačuje ciljeve i karakter ovog prljavog rata. Očito da cilj turske armije nije samo odmazda i pokušaj uništenje PKK kao reprezentativne vojne i političke sile kurdskog naroda, već da ograniči narastajući uticaj kurdskog pokreta, odnosno odloži pitanje davanja osnovnih nacionalnih prava kurdskom narodu kao i njegovog prava na samoopredeljenje. Istovremeno je to i uvod u novi vid militarizacije Turske koja želi u narednom periodu pokazati da njena vojska treba da igra veću ulogu, ne samo u očuvanju poretka i gušenju narodnog otpora, već i u ostvarenju regionalnih imperijalnih ciljeva turskog režima. Tu svakako treba dovesti u vezu sa daljim planovima zapadnih imperijalista u regionu, situaciji i Siriji i odnosa zapadnog imperijalizma i Irana.

  Upotrebom hemijskog oružja, kao i strategijom da se napadima na sela primora seljaštvo da napusti cele teritorije i tako oslabi podrška kurdskom pokretu, nova je taktika turske vojske. Ratna dejstva turske vojske u Južnom Kurdistanu se odvijaju pod patronatom SAD, uz podršku kvinslinške vlasti u Iraku i u sadejstvu iranske vojske. Uništavanje infrastrukture po selima, kao i spremnosti iračke vlade da podstiče migraciju seljaka je samo novi primeri genocidne politike nad narodima koji se bore za slobodu i ne pristaju na diktate imperijalizma.

  Broj poginulih civila po selima i boraca kurdskog pokreta je sve veći.

turska_agresija2 turska_agresija3

  Međutim, ovaj rat samo jača snagu kurdskog naroda, dok solidarnost i podrška kurdskim narodu se manifestuje u Turskoj, Evropi i drugim delovima sveta. Omladina Južnog Kurdistana je organizovala masovne žive štitove protiv napada turske vojske, a pripremaju se i marševi ka planinama gde se vode borbe. Kurdske organizacije planiraju u mnogim gradovima duž granica sa Irakom da formiraju živih štitova. Ovim aktivnostima će pridružiti i Majke mira, iako turska policija na svaki način pokušava sprečiti jačanje mirovnog pokreta. Politički značaj mirovnog pokreta u ovom trenutku je nesumnjiv, jer turski režim može iskoristiti sadašnje svetske okolnosti i počiniti masovne zločine.

  Solidarni sa kurdskim narodom u njegovoj borbi za samoopredeljenje!

  Dole kolonijalna fašistička diktatura Turske!