O imperijalističkom i narodnom ratu

  Proces, nužan i nezaustavljiv, u neprekidnom razvoju proizvodnih snaga, koji se danas odvija pod nazivom globalizacija, dolazi do tačke kada ta nužnost zapada u protivrječnosti koje svojom silinom traže razrješenje. Osnovna protivrječnost savremenog društva je nesposobnost postojećeg sistema društvenih odnosa tj. kapitalizma da proces globalizacije učini opšteljudskim, tj. da ga podredi zajedničkim potrebama cijelog čovječanstva. Svjedoci smo pokušaja prevaziđenog svijeta da se održi na istorijskoj sceni, uprkos i protiv zahtijeva nadolazeće epohe. Taj svijet, zbog moći koja je skoncentrisana u njegovim rukama, pokušava oživjeti najgore recidive prošlosti, podvodeći ih pod savremene forme fašizma. Iz te suprotnosti, koja je proistekla iz osnovne suprotnosti klasnih borbi, odnosno suprotnosti rada i kapitala, izvode se i sve ostale, a kojih nije malo i koje se svakim danom gomilaju. To je, prije svega, sukob starih i novih imperijalističkih zemalja i saveza oko podjele svijeta tj. njegovih resursa. Ta borba je sve zaoštrenija i dobija sve brutalnije oblike. Ne biraju se sredstva u propagandnom ratu. Istovremeno su imperijalisti započeli otvorene finansijske, odnosno trgovinske ratove. Vode se krvavi ratovi preko leđa malih naroda za resurse i obezbeđenje energetskih tokova i monopola. Desetine i stotine hiljada ubijenih civila nikog više ne dotiču, niti se igdje postavlja ozbiljnije pitanje. Vodi se i rat na berzama i ostalim finansijskim institucijama da se uništi monopol dosadašnjih valuta, odnosno sa duge strane, da se ne dozvoli jačanje valuta novih imperijalističkih zemalja.

  Partija rada, pored svojih pređašnjih stavova o globalizaciji i sve zaoštrenijim imperijalističkim sukobima, iznosi još tri stava.

  – Svijet je zakoračio u Treći svjetski rat. Pitanje nije više da li će se on desiti ili ne, nego u kakvoj formi će se dalje odvijati i sa kakvim posljedicma. Pojednostavljeno – da li će čovječanstvo preživjeti, odnosno kakve će biti posljedice? Ovaj proces bi mogli zaustaviti samo iznenadni građanski ratovi ili revolucije u vodećim imperijalističkim zemljama poput SAD, EU, Rusije, Kine…, a što bi glavne frontove sučeljavanja među imperijalistima pomjerilo u drugom pravcu.

  – Narodne mase su se pokrenule u svjetskim razmjerama. Taj pokret je izazvan prije svega potrebom za preživljavanjem, zbog ratova ali i niz drugih razloga, i taj proces, bez obzira na najgore oblike fašizma i odbrane od „najezde“, nemoguće je zaustaviti, dok se ne sruši dosadašnji svijet dominacije –  u suštini tzv. zapadnog imperijalizma.

  – Cjelokupni procesi koji su se odigrali s kraja dvadesetog vijeka i početkom ovog vijeka, otvorili su prostor za ponovno jačanje revolucionarne linije u svjetskim obespravljenim masama i ta linija dobija svakog dana na značaju i snazi. To jačanje revolucionarne linije među obespravljenim je jedina nada da čovječanstvo ne potone u opštem haosu i samouništenju. U toj liniji se već ocrtavaju obrisi budućeg svijeta bez robno-novčanog svijeta, državnih i nadnacionalnih struktura kapitala i patrijarhalnih odnosa i već su stvoreni svi materijalni, pa čak u dobroj mjeri i duhovni uslovi, za jedan takav svijet. 

  Polazeći od gore iznesenih stavova, PR iznosi svoje stavove u konkretnim okolnostima u kojima djeluje.

  Partija rada smatra da je u interesu čovječanstva da zapadni imperijalisti dožive poraz u međusobnom sukobu imperijalističkih zemalja i saveza. Taj poraz bi otvorio mogućnost da se svjetske mase, u svojoj borbi za oslobođenje, lakše obračunaju sa ostalim imperijalistima.

  Partija rada smatra da narodi Balkana treba da pruže otpor zapadnom i ruskom imperijalizmu, kao i svim ostalim imperijalistima. U tom cilju, PR će sa svim revolucionarnim grupama djelovati na jačanje svijesti u masama o potrebi pružanju otpora imperijalizmu, kao i borbi protiv njegovih sluga u balkanskim zemljama.

 Pitanje jačanja ideje o Balkanskom pokretu otpora nije potreba jedne političke organizacije, pa čak ni jednog pokreta. To pitanje je od životne važnosti za preživljavanje i slobodu balkanskih naroda. To pitanje nadilazi sva ostala pitanja i na liniji je svih onih snaga koje biju jednu neviđenu bitku do sada u istoriji – bitku za opstanak čovječanstva, bitku za rušenje robno-novčanog svijeta, odnosno za iskorak čovjeka u svijet ljudske slobode.

  Mir medju narodima – rat medju klasama! 
  Balkan balkanskim narodima! 
  Balkanskim pokretom otpora!