Istorijat Partije rada

O Partiji Pitanja masa  

Štampaj Štampaj

ISTORIJAT PARTIJE RADA


1992 ‒ 1993 ‒ 1994 ‒ 1995 ‒ 1996 ‒ 1997 ‒ 1998 ‒ 1999 ‒ 2000 ‒ 2001 ‒ 2002 ‒ 2003 ‒ 2004 ‒ 2005 ‒ 2006 ‒ 2007 ‒ 2008 ‒ 2009 ‒ 2010 ‒ 2011 ‒ 2012 ‒ 2013 ‒ 2014 ‒ 2015 ‒ 2016


godina 1992:

– Partija rada nastaje u trenucima izbijanja rata i raspada SFRJ. Partiju u Beogradu 28. marta 1992. godine osniva grupa radikalnih levičara okupljenih oko Vladimira Dapčevića koji je posle dugogodišnje robije nastavio rad;

– PR smatra da je po idejama koje zastupa naslednica KPJ koja je vodila borbu protiv fašizma i izvela socijalističku revoluciju. Istovremeno, PR nastoji da kroz konkretnu delatnost i u konkretnim istorijskim uslovima nalazi odgovore na pitanja savremenog sveta;

– okolnosti za delovanje PR bile su izrazito nepovoljne zbog sveopšte propagande o propasti komunizma, zbog kompromitacije komunističke ideje u samoj Titovoj Jugoslaviji i zbog potpune dominacije i divljanja nacionalizma i fašizma na prostorima raspadnute Jugoslavije;

– u uslovima u kojim je nastala PR postavlja svoj osnovni cilj: borba za slamanje nacionalizma i uspostavljanje mira medju jugoslovenskim narodima. Težište borbe treba usmeriti protiv velikosrpskog nacionalizma kao najagresivnijeg i najjačeg, a koji je pokrenuo rat protiv drugih naroda Jugoslavije;

– PR donosi odluku o zabrani svim svojim članovima sa teritorije Srbije i Crne Gore da se odazivaju mobilizaciji i učestvuju u ratu u Hrvatskoj i BiH;

– Izlazi prvi broj Biltena koji je zamišljen kao mala periodična brošura u kojoj će PR iznositi svoje političke stavove;

– Povodom parlamentarnih izbora u Srbiji i Crnoj Gori, PR izdaje saopštenje u kome se kaže: “Dok duhovni očevi i neposredni izvršioci srpskog fašizma još nisu pozvani na istorijsku i krivičnu odgovornost, nikakvih pravih izbora ne može biti”. Izbori su potvrdili potpunu dominaciju nacionalističkih snaga;

Nazad na početak >


godina 1993:

– PR svoju aktivnost usmerava ka radništvu. U više akcija, delujući ispred fabrika, u fabrikama i na tribinama aktivisti PR ukazuju radnicima gde se nalazi izvor njihove bede, kao i to da su im nacionalisti najveći neprijatelji. Medjutim, u uslovima hiperinflacije, nacionalizma i antikomunizma ove akcije nisu imale pravi efekat;

Nazad na početak >


godina 1994:

– pod parolom “Bosna se deliti neće, jer se deliti ne može”, PR vrši propagandu po Srbiji i Crnoj Gori, što nailazi na nerazumevanje i osudu;

– u avgustu mesecu PR počinje sa održavanjem partijskih škola, koje imaju za cilj da mlade članove Partije idejno ojačaju za partijski rad;

Nazad na početak >


godina 1995:

– u svom Biltenu PR napada tzv. Jugoslovensku levicu označavajući je kao poslednju farsu lažnog komunizma na jugoslovenskim prostorima;

– u cilju popravljanja teške situacije u Crnoj Gori i oživljavanju partijskog rada, PR održava tribine u gradovima Crne Gore.

– vojska Hrvatske uspostavlja kontrolu na celokupnoj teritoriji te republike, što je označilo kraj rata u Hrvatskoj. Istovremeno, mase izbeglica u kolonama se slivaju u Srbiju;

– na Drugoj skupštini PR preovlađuje stav da Partiju treba da napuste svi oni koji ne prihvataju generalnu liniju PR;

– u BiH dolazi do promene odnosa snaga. Bošnjaci su vojno ojačali i sprečeno je dalje komadanje BiH od strane režima u Beogradu i Zagrebu. Dolazi do intervencije NATO i do obustavljanja borbi. PR pozdravlja prestanak rata u BiH i zalaže se za povratak svih izbeglica, osudu svih zločinaca i dalje slamanje nacionalizma.

Nazad na početak >


godina 1996:

 – povodom 1. maja Vlado Dapčević u svom intervjuu izjavljuje: “Još nije vrijeme za radničku partiju”;

– u Biltenu PR iznosi jasan stav da se borba albanskog naroda mora radikalizovati i da će to voditi njihovom nacionalnom oslobođenju;

– na lokalnim izborima u Srbiji dolazi do krađe glasova od strane režima što izaziva masovne proteste. PR daje podršku protestima i njeni članovi učestvuju u njima.

Nazad na početak >


godina 1997:

 – u inostranstvu je pokrenut Bulletin International koji ima za cilj da propagira stavove PR među radnicima iz bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu;

– PR daje podršku onim snagama u tzv. Republici Srpskoj i Crnoj Gori koje su počele da napuštaju dotadašnju nacionalističku politiku;

– u Beogradu se 27. septembra održava Prvi kongres Partije rada. Na Kongresu je donesen Program i Statut i izabrano novo rukovodstvo PR. Kongres je usvojio i Rezoluciju o nacionalnom pitanju i Rezoluciju o prisustvu NATO trupa u Jugoslaviji;

– PR upućuje apel za osnivanje širokog antinacionalističkog i demokratskog fronta svih građana i naroda Srbije za borbu protiv snaga nacionalizma i diktature. Apel nije naišao na podršku;

– u svojim kominikeima PR napada tzv. opoziciju u Srbiji zbog nacionalizma i zbog toga što se po suštinskim pitanjima ne razlikuje od režima;

– studenti-članovi PR pokreću akciju solidarnosti sa albanskim đacima i studentima za njihov povratak u škole i na fakultete. Ova akcija podrške nailazi na otpor na fakultetima u Srbiji;

Nazad na početak >


godina 1998:

 – započinje oružana borba albanskog naroda na Kosovu. Članovi Partije učestvuju u svim antiratnim akcijama. Partija izdaje proglas “Fašisti!” u kome je režim u Beogradu napadnut zbog priprema za rat na Kosovu;

– PR na izborima u Crnoj Gori aktivno podržava snage koje se zalažu za ravnopravnost i suverenost Crne Gore;

– posle masakra koje su izvršile policijske snage nad albanskim stanivništvom, PR u svom saopštenju ističe: “U teškim i velikim trenucima za albanski narod na Kosovu PR je na strani pravedne borbe albanskog naroda”;

– u septembru izlazi prvi broj Otpora, lista omladinskog komiteta PR. List izlazi sa pesnicom u zaglavlju kao simbolom bunta i borbenog radništva, nasuprot nacionalističkom znaku – tri ispružena prsta. U listu je iznet stav PR da je Milošević otpočeo rat protiv čitavog jednog naroda i da će taj rat izgubiti.

Nazad na početak >


godina 1999:

– PR donosi odluku o delovanju u ratnim uslovima;

– dolazi do intervencije NATO snaga. Poraz u ratu režim u Beogradu proslavlja kao svoju pobedu;

– vršeći analizu političkih procesa, partijski omladinski list Otpor daje predviđanja za dalji tok događaja. Ističe se da će događaji u Hrvatskoj neminovno odraziti na odnos političkih snaga u Srbiji, i da će se u Srbiji vrlo brzo naći na dnevnom redu pitanje demokratske revolucije i slamanje diktature, da će Crna Gora krenuti ka još većoj nezavisnosti od režima u Beogradu, a da će vremenom doći do suprotstavljanja albanskog naroda na Kosovu NATO snagama.

Nazad na početak >


godina 2000:

– PR učestvuje na prvomajskim demonstracijama u Beogradu koje su bile prva velika javna manifestacija u protekloj deceniji koja nije imala nacionalistički karakter;

– pred septembarske izbore PR izbacuje slogan: “Diktator se ne ruši na izborima”;

– nepriznavanjem narodne volje izražene na izborima izaziva masovne demonstracije, štrajkove i blokade širom Srbije. Članovi PR aktivno učestvuju u svim ovim akcijama, kao i 5. oktobra, kada je Milošević srušen sa vlasti;

– PR je ocenila da je pobuna naroda stvorila mogućnosti za demokratizaciju Srbije. Međutim, u oceni se ističe da će snage velikosrpskog nacionalizma i dalje pokušavati da, oslanjajući se na Zapad, ostvare svoje ciljeve.  

Nazad na početak >


godina 2001:

– u svojoj propagandi, PR je iznela stav da vladajuća koalicija u Srbiji nije u stanju da ostvari demokratske promene koje su najavljene rušenjem Miloševićevog režima, budući da njenu politiku definišu oni koji žele da nastave velikosrpsku politiku uz izbegavanje suprotstavljanja zapadnom imperijalizmu i oni koji se zalažu za radikalne ekonomske reforme sa ciljem stavljanja zemlje u potpunu kolonijalnu zavisnost od imperijalizma, a pritom se obe struje zalažu za ozakonjenje odnosa divljeg kapitalizma u interesu sprege kriminalne mafije i novopečenih kapitalista;

– PR je ocenila da da samo opštenarodni, antinacionalistički i antiimperijalistički pokret na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana može uspostaviti trajan mir i omogućiti bolji život balkanskim narodima;

– umro je Vlado Dapčević, osnivač PR, čovek koji do smrti nije prestajao sa revolucionarnim delovanjem i koji je udario temelje za nastanak istinski revolucionarne partije na prostoru bivše Jugoslavije;

– PR je ocenila da posle događaja od 11. septembra svet nalazi na početku dugotrajnog ratnog ciklusa čiji je osnovni cilj da spreči neminovni slom globalnog kapitalističkog poretka, te da je imperijalizam ušao u fazu kada više ne može da se održi bez permanentih ratnih sukoba;

– PR je, ispred ambasade SAD u Beogradu, organizovala demonstracije protiv američke agresije na Avganistan, kojom je počela da se ostvaruje imperijalistička pretnja “permanentnim ratom”. U znak protesta spaljena je američka zastava, posle čega je došlo do hapšenja nekoliko učesnika demonstracija.

Nazad na početak >


godina 2002:

– PR je ocenila da je u sadašnjem trenutku organizovanje otpora imperijalističkom pohodu “rata protiv terorizma” pitanje svih pitanja progresivnog pokreta širom sveta, a da solidarnost sa borbom proletarijata na bilo kojoj tački zemljine kugle iziskuje kod komunističkih i radničkih organizacija razvijanje doslednih internacionalističkih pozicija, kojima je stran svaki revizionizam i dogmatski šematizam;

– PR je iznela stav da i pored nedostatka jake radničke partije u Srbiji, taktika svih manjih partija i grupa koje se bore za interese radničke klase u ovom trenutku treba da se zasniva na jasnim elementima: unositi proletersku, umesto nacionalističke svesti u redove radničke klase, napadati kapitulantsku ulogu vrhova sindikata, preuzimati vrhove sindikata u baznim organizacijama, voditi borbu protiv ideologije o koegzistenciji sveta rada i sveta kapitala, odnosno o mogućnosti socijalnog dijaloga između radnika i kapitalista;

– PR je, zajedno sa nekoliko drugih levičarskih grupa, pokrenula zajedničku kampanju protiv privatizacije pod parolom “Čije su naše fabrike?”, čiji je cilj da se razbija mit o privatizaciji koji režim u Srbiji svakodnevnom agresivnom propagandom predstavlja kao put za blagostanje društva; istovremeno, kampanja je postavila za cilj jačanje klasne svesti kod dezorijentisanog radništva i učvršćivanje akcionog jedinstva među levičarskim grupama i organizacijama;

– PR je 29. juna održala svoj Drugi kongres, na kojem je donesen novi Program i Statut i izabrano novo rukovodstvo Partije. U Programu se posebno ističe stav da je budućnost balkanskih naroda u njihovom povezivanju i stvaranju pokreta otpora protiv prisustva NATO i institucija imperijalizma u njihovim zemljama;

– PR je počela sa izdavanjem svog periodičnog glasila “Stav”;  

– PR je ocenila da sve buržoaske političke snage na Balkanu učestvuju u goloj borbi za vlast u kojoj se može videti zavisnost političkih elita od multinacionalnog kapitala, a na čitavom Balkanu buržoaska politika sve svoje probleme pokušava da reši uz pomoć imperijalista.

Nazad na početak >


godina 2003:

– PR je iznela ocenu da je uvođenje vanrednog stanja posle ubistva premijera Đinđića i kampanja “obračuna sa organizovanim kriminalom” iznudica proistekla iz stanja “ko će koga”, ali se tom kampanjom ne može prikriti niti izmeniti kriminalna suština režima, koji je kriminalan jer neprekidno proizvodi bedu, jer vrši dodatnu pljačku već opljačkanog naroda, jer stvara novu kapitalističku klasu i legalizuje njen lopovluk, jer je korumpriran od vrha do dna;

– PR je, povodom stava režima u Srbiji i Crnoj Gori početkom agresije SAD na Irak, ocenila da je vazalna politika podrške imperijalizmu kratkovida i da će doživeti poraz; 

– pozdravljajući talas radničkih protesta i štrajkova koji je zahvatio Srbiju, PR je kao posebno značajne ocenila one štrajkove koji radikalizuju svoje ciljeve i forme borbe za njihovo ostvarivanje;

– predstavnici PR učestvovali su, u punopravnom svojstvu, na VIII internacionalnoj konferenciji marksističko-lenjinističkih partija i organizacija, na kojoj su delegati 29 organizacija iz skoro istog broja svetskih zemalja diskutovali o pravcima razvoja revolucionarnog komunističkog pokreta u uslovima globalnog imperijalističkog rata;

– članovi PR organizovali su, zajedno sa pripadnicima drugih revolucionarnih levičarskih grupa, protest povodom održavanja beogradske premijere predstave “Noć đenerala”, koja je bila u funkciji rehabilitacije kolaboracionista s fašističkim okupatorom iz perioda Drugog svetskog rata. Na ovom protestu spaljena je jedna crna četnička zastava, uz uzvikivanje antičetničkih i antifašističkih parola.

Nazad na početak >


godina 2004:

– aktivistkinje i aktivisti PR obeležili su javnom manifestacijom 8. mart, Međunarodni dan žena, sa parolom: “U radničku borbu! Za Srbiju bez patrijarhata, klero-nacionalizma, degradacije radnica i NATO militarizma”;

– PR je iznela ocenu da Kosovo treba da pripadne onim narodima koji na njemu žive, a da borba albanskog naroda protiv politike Beograda treba da preraste u borbu protiv prisustva NATO na Kosovu, kao i protiv kosovskih kapitalista, kako bi postala deo borbe progresivnog pokreta balkanskih naroda protiv imperijalizma;

– pripadnici PR su 1. maja u Beogradu organizovali “Prvomajski marš” od Trga Marksa i Engelsa do Trga Dimitrija Tucovića, borbeno obeležavajući Međunarodni praznik rada. “Prvomajski marš” je organizovan kao podsećanje na to da radničkoj klasi u Srbiji predstoje godine oštre borbe;

– PR je ocenila da, u uslovima sve većeg sužavanja prava na štrajk i drugih radničkih prava, nijedan od postojećih sindikata ne pokazuje želju da bude faktor koji će da poveže radnike i pretvori ih u značajnu društvenu silu, tako da radne mase uzajamno povezivanje moraju da postignu ne samo bez pomoći kompromisera iz rukovodstva sindikata, već u sukobu s njima;

– članovi PR učestvovali su u formiranju pokreta Socijalni front, kao razvijenijeg oblika akcionog jedinstva sa drugim revolucionarnim levičarskim grupama koje su se okupile zbog potrebe iniciranja organizovanijeg antikapitalističkog otpora među najširim društvenim slojevima.

– PR je nastavila sa organizovanjem partijske škole, koja je ove godine bila posvećena diskutovanju različitih iskustava revolucionarnog pokreta u izgradnji partije, zbog čega je izdata i brošura “Proleterske revolucije”.

Nazad na početak >


godina 2005:

– PR je ocenila da se uspešna klasna borba u Srbiji može uspešno voditi, samo ako se uzmu u obzir trenutni odnos klasnih i političkih snaga na celom Balkanu, odnosno i vojno prisustvo imperijalizma i njegovi strateški interesi. Stoga će PR u narednom periodu nastojati da svoju borbu u Srbiji proširi i poveže sa borbom ostalih revolucionarnih snaga na Balkanu;

– delegacija PR učestvovala je, zajedno sa još 10 partija i organizacija iz balkanskih zemalja, na Konferenciji radničkih i komunističkih partija Balkana, koja je organizovana sa ciljem da se uspostavi kontakt i međusobna razmena informacija između različitih komunističkih i radničkih partija na Balkanu i da se upozna položaj radničke klase i drugih potlačenih masa, te da se konkretnije izrazi prijateljstvo, solidarnost i internacionalizam u regionu;

– pripadnici PR nastavili su sa održavanjem “Prvomajskog marša”, koji je ove godine organizovan u formi protesta protiv obespravljivanja radništva ispred zgrade republičke vlade, kao i protestom ispred Američke ambasade, na kojem su aktivisti PR pozdravili herojsku borbu iračkog, kurdskog, avganistanskog i palestinskog naroda, kao i sve drugove i drugarice iz organizacija koje doprinose opštoj borbi u jedinstvenom frontu protiv imperijalizma;

– PR je organizovala partijsku školu, koja je ovog puta imala internacionalni karakter, posvećenu položaju žena i organizaciji ženskog pokreta kao integralnog dela progresivnih i revolucionarnih snaga na Balkanu.

Nazad na početak >


godina 2006:

– PR je iznela ocenu da su mase u svetskim okvirima već odbacile kapitalistički poredak, kao poredak koji im ne nudi uslove za rešavanje osnovnih egzistencijalnih potreba i ne omogućava potvrđivanje njihove ljudskosti;

– PR je organizovala svoj “Prvomajski marš” u beogradskom radničkom predgrađu Rakovica, uz isticanje socijalnih parola (“Smrt privatizaciji!”) i osudu pogoršanja radničke klase u društvu, što je bilo jedino odgovarajuće obeležavanje Međunarodnog praznika rada u Srbiji;

– pripadnici PR zajedno sa drugim levičarskim grupama su intenzivirali izvođenje direktnih akcija protiv javnih isticanja simbola i obeležja fašizma;

– pripadnici PR su učestvovali u organizovanju studentskih protesta usmerenih protiv rasta školarina i drugih neoliberalnih mera na univerzitetima, a ti protesti ocenjeni su kao prvi pokušaj ozbiljnijeg otvaranja socijalnih tema u akademskoj sredini posle više decenija dominiranja reakcionarnih elemenata u njoj;

– analizirajući uslove svog delovanja, Partija rada je ukazala na ograničenja koja proističu od neizgrađenosti antifašističkog fronta koji bi okupio sve demokratske snage u borbu s različitim oblicima ispoljavanja fašizma; neizgrađenosti socijalnog fronta koji bi okupljao obespravljeno radništvo i nezaposlene; neizgrađenost ženske organizacije s jakom klasnom osnovom; i neosposobljenosti partije za vođenje klasne borbe.

Nazad na početak >


godina 2007:

– PR je iznela ocenu da dokle god vladajući političari uspevaju da koriste ostatke nacionalističke demagogije, pljačka narodnog bogatstva će se nesmetano nastaviti, te da se izlaz iz takvog stanja ne može tražiti od parlamentarnih političkih partija, budući da ga one stvaraju i reprodukuju, već ga je moguće videti jedino u organizacionom jačanju snaga revolucionarnog pokreta.

– aktivisti PR organizovali su protest ispred Vlade Srbije povodom otvaranja Kancelarije NATO u Beogradu i početka sprovođenja sporazuma o tranzitu NATO snaga kroz Srbiju, dajući podršku jačanju pokreta antiimperijalističkog otpora na Balkanu.

– pripadnici i pripadnice PR učestvovali su u radničkom protestu povodom Prvom maja u Begradu, ističući parole “Jedino revolucijom” i “Smrt privatizaciji”, i ukazujući na potpunu kompromitaciju sindikalnog rukovodstva i potrebu za afirmisanjem autentične radničke borbe.

– aktivisti i aktivistkinje PR su 7. oktobra organizovano učestvovali na antifašističkom skupu u Novom Sadu, koji je bio organizovan u znak protesta protiv najavljenog neonacističkog okupljanja, i pozvali na suprotstavljanje ne samo nosiocima ispoljavanja fašizma po ulicama i drugim javnim mestima, već, pre svega, onima koji organizuju, finansiraju i podržavaju uspostavljanje fašizma.

– predstavnici PR učestvovali su na IX internacionalnoj konferenciji marksističko-lenjinističkih partija i organizacija, na kojoj su delegati 25 organizacija iz 24 zemalje diskutovali o pravcima borbe međunarodne radničke klase, o antiimperijalističkoj borbi naroda sveta i uslovima izgradnje marksističko-lenjinističkih partija;

– delegacija PR učestvovala je na Drugoj konferenciji radničkih i komunističkih partija Balkana, koja je organizovana u Sofiji s ciljem unapređanje antiimperijalističkog fronta balkanskih naroda;

– PR je u novembru održala Partijsku konferenciju, na kojoj je analiziran dosadašnji organizacioni razvoj PR, i usvojen dokument “Problemi partijske izgradnje”, kojim je definisana nova strategija rada na izgradnji partije.

Nazad na početak >


godina 2008:

– PR je iznela ocenu da atomiziranost i apatija koji vladaju kako masom nezaposlenih, tako i sve ugroženijim radništvom u Srbiji, mogu se prevladati jedino ukazivanjem na nove perspektive klasne solidarnosti. Mase nezaposlenih i obespravljenog radništva mogu svom prosperitetu da doprinesu jedino kroz organizovanje na klasnim osnovama i kroz razvoj političke snage koja ima za cilj uspostavljanje socijalističkih odnosa u društvu.

– posle proglašenja nezavisnosti Kosova, režim u Srbiji nalazi se usred političke krize. U samoj Srbiji podstiče se najprimitivniji šovinizam. Trenutna situacija ne pruža neposrednu perspektivu onim snagama koje smatraju da je neophodno graditi prijateljstvo među srpskim i albanskim narodom, kako bi se ojačao balkanski front otpora imperijalizmu. Ali strpljiv rad na organizovanju takvih snaga ostaje jedini put ka izgradnji zajednice ravnopravnih i slobodnih naroda na Balkanu i jačanje zajedničke borbe za društvo bez eksploatacije i ugnjetavanja.

– aktivisti i aktivistkinje Partije rada organizovano su učestvovali u prvomajskom protestu nekoliko hiljada radnika i radnica, koji je održan u Beogradu. Partija rada je lecima koji su deljeni na skupu podsetila radništvo, nezaposlene, penzionere, omladinu i ostale "gubitnike tranzicije" da nema socijalnog dijaloga s kapitalistima i njihovim političarima, i da treba rušiti kapitalizam, kao sistem nepravde i eksploatacije. Pripadnici Partije rada su na protestu ovu poruku osnažili isticanjem parola "Protiv diktature kapitala" i "Jedino revolucijom".

Nazad na početak >


godina 2009:
– PR smatra da zbog globalne ekonomske krize panika zahvata političku elitu, tera ih na davanje izjava o odlučnoj borbi protiv kriminala i brizi o zaštiti najširih i najugroženijih slojeva društva, kako bi predupredili socijalne nemire širih remera. Ova panika se pojačava i sa činjenicom da sesve teže može ostvariti potrebna finasijska potpora u Briselu, Moskvi i Vašingtonu. Zato ova situacija tera predstavnike vladajuće klase i njenog političkog režima da pokušaju da nastupaju jedinstveno. U tu svrhu se dodatno radi na učvršćenju stubova režima poput vojske i policije.

– pripadnici PR nastavljaju širenje propagande s ciljem jačanja klasne svesti među obespravljenim u Srbiji. Apatija koja trenutno vlada među najugroženijim slojevima društva poprima zastrašujuće razmere. Zato je cilj PR da se podstiče borbeni duh među obespravljenim kako bi se uticalo na zamenu buržoasko-nacionalističke svesti demokratskom, proleterskom svešću, a mase ohrabrile s ciljem njihovog pripremanja za obaranje kapitalističkog poretka. Zadatak propagande je da se obepravljeni podstiču da se pridruže radikalnijim grupama koje pokušavaju da stvore okosnicu revolucionarne borbe u Srbiji i daju doprinos opštoj antiimperijalističkoj borbi na Balkanu.

– PR naglašava svoje ciljeve: rušenje kompradorskog kapitalističkog sistema u Srbiji i učešće u otporu naroda Balkana protiv imperijalističkog porobljavanja. Odbacivanje kapitalizma je i istorijski zadatak pred ugnjetenim narodima bivše Jugoslavije, koji taj cilj mogu ostvariti zajedno sa ostalim narodima Balkana.

Nazad na početak >


godina 2010:

– PR smatra da se blokada puteva pokazuje kao ozbiljno sredstvo klasne borbe. Demagogija režima više ne pomaže i sada je primoran da otvoreno preti i da poseže za silom. Problem sa kojim se suočava režim u Srbiji je što upotrebom sile protiv radnika definitivno skida svoj "demokratski oreol" i pokazuje svoju pravu prirodu. Radnici u Srbiji su u potpunosti okrenuli leđa sindikatima koji postoje samo na papiru i krenuli u samoorganizovanje u cilju ostvarenja svojih prava.

– analizirajući uslove PR smatra da sve grupe revolucionarne levice na prostoru bivse Jugoslavije moraju dobro oslušnuti poruke koje im mase svakodnevno šalju i ozbiljno se prihvatiti zadataka koje pred njim istorijska situacija postavlja. Bavljenje parcijalnim zadacima sa oportunistickih pozicija nužno ih vodi situaciji kada će biti zbrisani s političke scene,žestinom klasnih borbi i budućeg klasnog rata koji će zahvatiti i prostor bivše Jugoslavije.

– PR ističe da će se simbioza raznih fašističkih tendencija, kao i vlasti i fašista, neminovno desiti, bez obzira na njihove razlike i netrpeljivosti. Ujediniće se pred jednom prostim zadatkom – spasiti kapitalizam.

– osnovni razlog prelaska partije na ilegalni rad proizilazi iz uslova u kojima ona deluje i postavljenih programskih ciljeva, a koji se ne mogu ostvariti bez postojanja ilegalne partije. Osnovni zadarak na putu pripreme jedne partije za revolucionarnu promenu društvenog uređenja jeste da svojom strukturom ostane što više nedostupna za klasnog neprijatelja. Ostati na sadašnjem stupnju legalnosti, a istovremeno želeti da partija pređe na viši stepen izgrađenosti je samo po sebi protivrečno. To je, ujedno, i političko pitanje, jer partija koja zagovara rušenje kapitalističkog poretka, a ne želi da predje na ilegalni rad, poptuno je kontaminirana najprizemnijim oportunizmom.

– pripadnici PR  su intenzivirali izvođenje direktnih akcija protiv javnih isticanja simbola i obeležja fašizma, kao i širenje propagandnog materijala.

Nazad na početak >


godina 2011:

– PR je iznela Stav o Kosovu, smatrajući da se zajedništvo među albanskim i srpskim narodom ne može graditi u uslovima diktature krupnog finansijskog kapitala, odnosno ono se može graditi samo porazom imperijalizma na Balkanu. PR je za mir i protiv sukoba između albanskog i srpskog naroda. Odlučno je protiv fašističkih hordi na Kosovu instruiranih od strane beogradskog režima, kao i onih snaga u albanskom narodu koji rešenje nacionalnog pitanja albanskog naroda vide kroz stvaranje etničke države na «albanskom etničkom prostoru».

– pripadnici PR izvode propagandne akcije u više gradova Srbije u cilju sprečavanja pojačane propagande fašističkih grupa. 

– pripadnici PR izvode akciju lijepljenja plakata i ostalog propagandnog materijala širom BiH. Cilj akcije je bio da se građani podstaknu na veći otpor teškom ekonomskom stanju u BiH i da se podstakne slobodarski i antiimperijalistički duh naroda BiH. Na ove akcije reaguju fašističke grupe i pozivaju "nadležne organe" da "hitno pokrenu akciju otkrivanja i privođenja članova militarističke, a moguće i terorističke skupine koja pod nazivom Partija rada građane podstiče na nove ratne sukobe."

– PR ističe da je stvaranje balkanskog pokreta otpora istorijska neminovnost, i da će se on izgraditi na principima jednog novog svijeta koji u sebi neće sadržati poglede patrijarhalnog svijeta i zakonitosti kapitalističkog ropstva i eksploatacije. Navodi se i da je u postojećim uslovima teže kod masa razviti ideju da se narodi Balkana samo ujedinjeni mogu suprotstavljati savremenim kolonizatorima.

– PR je na anti-NATO demonstracijama u Minhenu jasno iskazala svoj stav da će nastaviti propagandu protiv ove zločinačke alijanse i da smatra legitimnim ciljem sve one koji pomažu NATO terorizam širom svijeta.

– Partija rada je u Sarajevu izvela akciju Valter. Akcija se sastojala od plakatiranja javnih mjesta, dijeljenja letaka, lijepljenja naljepnica i postavljanja transparenta. Cilj propagandne akcije je ukazivanje na činjenicu da je postojanje snaga sadašnjih političkih bandita prepreka svakom jedinstvu u BiH.

– Partija rada je u Beogradu izvela akciju 27. mart. Akcija je izvedena na 70-godišnjicu velikih demonstracija u Beogradu i drugim gradovima Jugoslavije, a povodom pristupanja države Trojnom paktu. Tada je progovorio slobodarski duh naših naroda, koji je vodio pobedonosnoj borbi za oslobođenje zemlje.

– Partija rada je izvela akciju Rudar. Akcija je izvedena kod spomenika rudarima učesnicima bune u Tuzli, postavljanjem velikog transparenta s porukom: RUDARI ZNAJU – JEDINO REVOLUCIJOM! Ova akcija je imala simbolički karakter s ciljem da podsjeti na Husinsku bunu iz 1920.godine kada su rudari pružili oružani otpor nasilju državnih organa u toku generalnog štrajka rudara Bosne i Hercegovine.

– u predizbornoj kampanji u Srbiji aktivisti PR izvode akcije pod sloganom: MARŠ GLADNIH NA BEOGRAD! Ističe se da psi opštenarodne pljačke, bilo da se nazivaju pozicijom ili opozicijom, raznim međusobnim dogovorima pokušavaju da nastave sa dosadašnjom praksom otimanja budućnosti sopstvenom narodu.

Nazad na početak >


godina 2012:

– PR sa antifašistima Srbije i regiona radi na povezivanju i koordiniraju aktivnosti protiv namere režima u Beogradu da izvrši rehabilitaciju zlikovaca četničkog pokreta. 

-PR pozdravlja početke protesta i izlaske nezadovoljnih građana na ulice u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji…, kao što pozdravlja i proteste grčkih masa, i uči iz iskustva revolucionarne borbe kurdskih i turskih organizacija. PR će učestvovati u svim protestima koja imaju za cilj jačanje klasne svijesti obespravljenih masa i poraz nacionalističke, klerofašističke i neoliberalne svijesti na ovim prostorima, bez obzira na idejnu šarolikost, pa i konfuziju kojom obiluju sami protesti.

– u BiH je održan kamp revolucionarnih organizacija. Kampu su prisustvovali predstavnici PR i CA. Cilj održavanja kampa je bio da se počne sa praksom okupljanja revolucionarnih organizacija i anrifašističkih grupa sa prostora bivše Jugoslavije i Balkana i njihova razmjena iskustava, kako bi se i na taj način doprinosilo jačanju klasne borbe protiv kapitalizma, odnosno jačanju balkanskog pokreta otpora imperijalizmu.

– upućuje se poziv na solidarnost sa zatočenim aktivistima u borbi za pravedniji i slobodniji svijet, gde su posebno na udaru antifašistički aktivisti, tako da porastom represije raste i broj političkih zatvorenika širom Evrope.

– pred lokalne izbore u BiH Partija rada poziva narod da bojkotuje izbore, da prekriže glasački listić. Pripadnici i simpatizeri učestvuju u uništavanju propagandnog materijala klasnog neprijatelja.

– aktivisti PR izvode akciju Balkan u više gradova Srbije, BiH i Crne Gore. Cilj je jačanje ideje o balkanskom pokretu otpora, najviše zato što su balkanski narodi, stavljeni pred izbor – ili da idu ka revoluciji, ili će biti gurnuti u još strašnije ratove protiv naroda svijeta za koje se imperijalisti ubrzano pripremaju.

– PR ponavlja svoje stavove date još 1999. godine u vreme napada NATO-pakta na Srbiju i Crnu Goru, da je dolazak NATO-a na Balkan u službi zaštite marionetskih režima od pobune narodnih masa i omogućava neokolonijalnu poziciju zapadnom imperijalizmu.

Nazad na početak >


godina 2013:

– pripadnici i simpatizeri PR izvode brojne akcije grafitiranja anti-kapitalističkih parola kao i antifa pokreta.

– uz poziv na otpor procesu revizije istorije, PR učestvuje na protestima protiv rehabilitacije zločinca Draže Mihailovića u Beogradu.

– kao podsećanje na tešku borbu žena širom sveta u patrijahalnom sistemu, aktivisti PR vrše brojne akcije grafitiranja, lepljenja plakata, organizovanja skupova i propagiranja potrebe učestvovanja žena u revolucionarnoj borbi i organizaciji.

– PR ponavlja svoje stavove date još 1999. godine u vreme napada NATO pakta na SR Jugoslaviju, da su tim napadom okončani ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, slomljena moć velikosrpskog nacionalizma i omogućeno albanskom narodu na Kosovu da se oslobodi dominacije režima u Beogradu. Istovremeno je ovom intervencijom NATO došao na korak od zaokruživanja svog prisustva na Balkanu.

– PR ističe da je u interesu naroda Srbije da prizna Kosovo kao samostalnu državu i pruži ruku albanskom narodu na Kosovu. PR ističe da je u interesu naroda Kosova da pomognu Srbiji i srpskom narodu, pogotovu na Kosovu, da se oslobodi pogubne politike iz prošlosti i okrene se zajedničkoj budućnosti dva naroda. A budućnost naroda Srbije i Kosova je u zajedničkoj borbi protiv imperijalističke pljačke i protiv njihovih slugu u Beogradu i Prištini. Ujedno ta borba može biti uspešna samo kao deo zajedničke borbe svih balkanskih naroda.

– PR smatra da borbu za očuvanje autonomije Vojvodine ne mogu voditi snage koje su se svojom pljačkaškom politikom potpuno kompromitovale u narodu. Odbrana Vojvodine, odbrana Srbije i Balkana pripada samo onim snagama koje će poraziti nacionalističke i fašističke horde zla i njihove nalogodavce, ma sa koje strane oni dolazili.

– PR pozdravlja početke protesta i izlaske nezadovoljnih gradjana na ulice u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji…, kao što pozdravlja i proteste grčkih masa, i uči iz iskustva revolucionarne borbe kurdskih i turskih organizacija.

– PR poziva na obeležavanje Prvog maja na način koji on to zaslužuje. Prvi maj nije jedan dan. On je uvek tamo gde je i klasna borba radništva, gde se oseća “radnička duša” i to kroz klasni sukob na ulici, štrajku, demonstracijama i oružanoj borbi sa ciljem rušenja osnova kapitalističkog poretka. Sve ostalo je falš, imitacija imitacije i reformistički brlog u službi vladajuce klase.

– pripadnici i simpatizeri PR aktivno učestvuju u protestima u Sarajevu zbog pravno-političkog haosa u BiH koji je rezultirao, između ostalog, time da bebe, rođene nakon 12. februara 2013. u ovoj zemlji, nemaju jedinstveni matični broj (JMB)

– PR je solidarna sa borbom narodnih masa protiv profašističkog režima u Turskoj. Najnoviji dogadjaji su potvrda da se narodnim masama može vladati, ali se ne može zauvijek vladati. Brutalnost koju decenijama spovodi turski režim u gušenju nacionalnih, građanskih i socijalnih prava morao je dovesti do ove situacije, kada se u borbu protiv režima stvaraju zaceci širokog narodnog fronta.

– aktivisti PR učestvuju na protestima radnika Fabrike Akumulatora Sombor, kao i na protestima ispred zgrada Vlade RS.

– pripadnici PR, uz podršku drugova, izveli su 12. septembra akciju solidarnosti sa političkim zatvorenicima u Turskoj. Turski profašistički režim nemilosrdno se obračunava sa svima koji podignu svoj glas protesta. Zatvori su prepuni političkih zatvorenika, osuđenih na dugogodišnje kazne, a svaka aktivnost u suprotstavljanju režimu se podvodi pod terorizam.

– PR naglašava da u trenucima nesposobnosti revolucionarnih grupa da se aktivnije suprotstavljaju klasnom neprijatelju, aktivizam na uništavanju simbola klasnog neprijatelja je nužnost. Taj aktivizam može pomagati u određivanju idejne linije i doprinositi podizanju nivoa borbenosti, kako bi se grupe pripremale za ozbiljniju fazu klasne borbe. Nastavljaju se propagandne aktivnosti PR u Srbiji na buđenju klasne svesti i suprotstavljanju diktaturi kapitala.

– Antifašistička akcija je izvela najavljeni protest protiv medija u službi režima u Srbiji. Protest je održan ispred zgrade RTS-a kao medija koji je najviše uključen u propagandnu mašineriju režima.

Nazad na početak >


godina 2014:

– PR nastavlja propagandu s ciljem podsticanja na uništavanje simbola klasnog neprijatelja. Kampanja ima za cilj da jača klasnu svijest kod obespravljenih masa i podstiče ih na aktivnije oblike otpora diktaturi kapitala.

– pripadnici i simpatizeri PR su se od prvog trenutka uključili u narodni bunt u BiH. Posebno su bili aktivni u Tuzli gde su se i odigrali ključni momenti koji su doprinjeli širenju protesta i na ostale gradove. PR smatra da je ovo tek početak akivnijeg klasnog otpora narodnih masa, ne samo u BiH, nego i šire – na prostoru bivše Jugoslavije.

– pre održavanja izbora u Srbiji, PR preduzima aktivnosti na uništenju propagandnog materijala političkih partija i ostalih simbola klasnog neprijatelja, kako bi se probuđena klasna svest još više osnažila i usmerila ka ciljevima koji vode pripremi masa za klasni rat.

– PR ističe da su pobune obespravljenih masa Grčke, Španije, Turske i Bosne udarile šamar svim partijama marksističko-lenjinističke orjentacije. Mase su bile daleko ispred ovih organizacija, dok su one trapavo kaskale na repu njihove klasne borbe bez ikakvog uticaja, niti želje da se nametnu kao avangarda pobunjenih masa. Neke od tih organizacija su čak postale obične sluge imperijalista, igrajući ulogu "žutih sindikata" čiji je cilj je uvek bio da tupe oštricu radničke borbe.

– dosledno svojim internacionalističkim principima, PR podržava borbu ukrajinskog proletarijata da smogne snage i počne voditi aktivniju borbu protiv fašističke i nacionalističke marionetske vlasti i jedinstveno se odupre i zapadnom i ruskom imperijalizmu.

– povodom 1.maja, PR naglašava da borba narodnih masa protiv diktature kapitala uzima sve više maha, ali se pojačava i represija od strane režima i njegova spremnost da se kapitalizam brani svim sredstvima. Ovogodišnji prvomajski protesti radnika pokazuju da su nezadovoljne mase u svijetu duboko svjesne svoje klasne pozicije.

– PR ističe da namjera crnogorskih vlastodržaca da Crnu Goru uključe u NATO – najmoćniju terorističku organizaciju na svijetu, samo po sebi je zločin. Započeta je propaganda protiv pristupanja NATO paktu u Crnoj Gori, podsticaj potrebi njenih naroda za nezavisnošću i slobodom, i u interesu svih balkanskih naroda.

– stav PR je da se Balkanski pokret otpora kapitalu može izgraditi na principima jasnog antiimperijalističkog otpora svih balkanskih naroda, apsolutne ravnopravnosti i klasnom karakteru samog pokreta radi slamanja diktature kapitala.

– PR ističe da u Bosni treba stvoriti organizovanu političku silu koja neće prihvatati pravila diktature kapitala. Stvoriti organizovanu političku silu koja mora nicati iz ogorčenja siromašnih bosanskih masa, a koje su već sada dovedene u položaj da i nemaju drugog izbora nego da počinju priželjkivati jedino moguće riješenje – revoluciju!

– Partija rada, kao i sve progresivne snage u svijetu, podržava pravednu borbu palestinskog naroda za svoje pravo na stvaranje sopstvene države i pravo da se oslobodi terora koje sprovodi režim Izrela. Pravo Izrala da egzistira kao država na sadašnjem prostoru, ne može biti povod da već decenijama teroriše narode na Bliskom Istoku. Ovo je posljedica samog karaktera režima u Izraelu, a još više što je on ništa drugo nego udarna pesnica američkog imperijalizma, koji tako brani svoje pljačkaške interese u tom dijelu svijeta. Ovaj najnoviji zločin nad Palestincima koji sprovodi izraelski režim je omogućen i politikom onih režima u tom regionu koji su postali direktni saveznici zapadnog imperijalizma.

– predstavnici nekoliko revolucionarnih organizacija su se okupili u kampu na teritoriji BiH, kako bi razmenili svoja iskustva u klasnoj borbi. Naš klasni protivnik odavno nastupa jedinstveno u borbi protiv naroda svijeta i svih potlačenih. Zadatak revolucionarnih organizacija je da sarađuju u klasnoj borbi putem iskazivanja solidarnosti sa borbom pojedinih naroda i organizacija, kao i građenjem akcionog jedinstva na svim potencijalnim tačkama otpora imperijalizmu.

– u izdanju je brošura Partije rada "Put Partije rada". Svrha ovog izdanja je da pokaže razvojni put Partije rada, od ratnog perioda devedesetih godina, do današnjih dana. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da rasvetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu, kao i da pokuša da objasni pojedine socijalne i političke procese koji su obeležili savremenu istoriju prostora bivše Jugoslavije, kao i perspektivu izgradnje revolucionarne organizacije i pokreta na Balkanu.

– PR ističe da je podrška odbrani Rožave podrška borbi za ravnopravnost svih naroda. Podrška borbi kurdskog naroda je podrška borbi protiv imperijalizma – protiv neprestanih zločina koje imperijalisti vrše nad ostalim narodima sveta. Podržimo i borbu kurdskog naroda u Turskoj jer je to u interesu i svih balkanskih naroda, kako bi se slabila njihova zavisnost od imperijalizma.

– Partija rada je, zajedno sa ostalim antifašistima na protestu u Novom Sadu, pokazala svoju jasnu antifašističku i antikapitalističku orijentaciju. PR smatra da danas za sve antifašiste na Balkanu ne postoji važniji zadatak od sprečavanja ponovnog pokušaja potpirivanja međunacionalne mržnje među balkanskim narodima, i izazivanja ratova u interesu imperijalista.

– Partija rada izdaje "Kurs marksizma-lenjinizma". Ovaj kurs je napisan sa željom da posluži kao skromna osnova za dalje proučavanje revolucionarne teorije marksizma-lenjinizma.

Nazad na početak >


godina 2015:

– PR naglašava da Syriza ne samo da je štetna za grčki klasni pokret, već su štetne i za balkanski pokret. Njihov poraz i kapitulacija pred zahtjevom krupnog kapitala i razočarenje masa direktno otvara vrata za nastup fašizma kao konačnog riješenja. Ukloniti kapitulante iz sopstvenih redova, a to se ne može riječima, već samo revolucionarnom praksom na djelu.

– PR ponavlja stav da u Donbasu snage koje žele sprovesti i socijalističku revoluciju, moraju odnijeti prevagu nad snagama koje se bore za pripajanje Rusiji. Težiti za oslobođenje Ukrajine od profašističkog režima, zapadnog protektorata i ruske dominacije. Takvi ciljevi će naići na podršku i masa u Rusiji i Ukrajini. 

– PR pozdravlja uspeh snaga YPG u Kobaniju kao konkretan primer kako snage koje imaju potporu u narodu mogu da pobede brojnijeg i bolje naoružanog protivnika. Ne smemo zaboraviti ni to da oslobođena teritorija, odnosno Rožava, nije nastala preko noći, ona je rezultat višedecenijske borbe kurdskog naroda za slobodu, a ovo je možda i najsvetliji čas te borbe.

– PR naglašava da je NATO je fašizam XXI vijeka i zato treba nemilosrdno napadati sve one ljevičare koji grakću protiv diktature kapitala, a ćute o NATO okupaciji i NATO prisustvu na Balkanu. Partija rada svojom propagandom u masama nastavlja da širi svijest o potrebi stvaranja i jačanja Balkanskog pokreta otpora, koji će izrasti na obespravljenosti i neslobodi svih balkanskih naroda. 

– stav PR je da danas internacionalizam jeste oduprijeti se tom “jedinstvu u razlikama “ pod diktatom krupnog kapitala. A to podrzumijeva samo jedno – stvaranje  zajednice balkanskih naroda koja će biti oslobođena diktature kapitala (“domaće i strane”), a  čije su udarne pesnice sila bankovnog kapitala i vojna sila NATO fašizma. Voditi konkretnu borbu za rušenje diktature kapitala. Temeljno i do kraja. I podizati ciljeve svoje borbe sve više i više. Sve ostalo je bljutavi reformizam u raznim nijansama i u službi diktature kapitala.

– delegati sedam partija i organizacija iz Bugarske, bivše Jugoslavije, Turske – Kurdistana i iz Rumunije su učestvovali na Prvoj Balkanskoj konferenciji ICOR Evrope. Prva Balkanska konferencija je pokazala da moramo naučiti kako da sarađujemo u našoj zajedničkoj borbi za oslobođenje. Učesnici konferencije su složni o potrebi organizovanja više sastanaka i konferencija koje će da se bave teorijskim i praktičnim zadacima.

– aktivisti PR u nekoliko navrata su izveli manje akcije po Crnoj Gori, da bi podsticali slobodarski duh naroda, kako Crna Gora ne bi postala vojnički privezak i baza modernom fašizmu. Kao što je Crna Gora pružala otpor i pobijedila snage veliksrpskog nacionalizma, tako je bitno pripremati i crnogorske mase da se u budećem velikom pokretu balkanskih masa svrstaju na stranu balkanskog antiimperijalističkog pokreta. To je u interesu crnogorskog i svih balkanskih naroda. To je imperativ borbe za slobodu.

– Partija rada poziva na odbranu 1. maja od ponovnih pokušaja oduzimanja njegove klasne suštine, kao borbenog radničkog praznika i praznika svih obespravljenih i nezadovoljnih. Partija rada je i ove godine za 1. maj vršila propagandu u cilju podizanja borbenog duha među radnicima i ukazivala na pogubnost koju sa sobom ostavlja paktiranje i saradnja sa klasnim protivnikom.

– u svom Stavu PR navodi da su komunisti prije skoro jednog vijeka zauzeli jasan stav u vezi makedonskog nacionalnog pitanja i osuđivali su svaki pokušaj od strane bugarskih, grčkih i srpskih nacionalista da ospore postojanje makedonske nacije. Tako i danas osuđuju sve balkanske režime koji, u svom sluganskom odnosu prema imperijalistima, pokušavaju da ostvare i svoje male šovinističke interese na račun naroda Makedonije.

– PR smatra da se pred grčkim masama i revolucionarnim snagama postavlja samo jedno pitanje – da li su spremni, po cijenu građanskog rata i oružane borbe, ući u sukob sa imperijalistima. I znamo da je to pitanje iluzorno postvljati vladajućoj Sirizi. PR će biti svim srcem sa grčkim masama u njihovom otporu EU, svim imperijalistima i diktaturi kapitala. PR podržava proces jačanja klasne borbe u Grčkoj i jačanje revolucionarne pozicije u grčkim masama. PR će nastaviti da žigoše reformističku politiku svih onih pseudorevolucionarnih snaga, čiji je Siriza tipični predstavnik i čiji je slom od interesa za najšire grčke mase.

– pripadnici PR su izveli propagandnu akciju u Podgorici. Akcija je imala za cilj da podstakne antiimperijalističko rapoloženje kod naroda CG, širi slobodarski duh kako bi se CG oduprla podaništvu koje sprovodi sadašnji režim, kao i da bi se ojačala svijest kod masa o potrebi otpora diktaturi kapitala. Lijepljene su naljepnice, plakati, šireni transparenti, vršeno grafitiranje. Tokom akcije je zapaljena i zastava NATO pakta na Trgu republike.

– u izdanju je brošura Partije rada "Proleterske revolucije". Svrha ovog izdanja je da hronološki pokaže razvojni put radničkog pokreta, od Pariske komune do pobeda proleterskih revolucija u pojedinim zemljama u XX veku. Smatramo da brošura pomaže da se lakše shvati sama suština klasne borbe i najpogodniji putevi za sprovođenje revolucije u jednom društvu.

– PR navodi da azilanti nisu slučajnost današnjeg sveta, već zakonitost i to ona zakonitost koja će vladajućoj klasi poslužiti kao najjači generator modernog fašizma. Rešenje mora biti opšte i generalno a ono se sastoji u borbi protiv uzročnika ovih pojava, borbi protiv onih koji proizvode kolone ovih nesretnika. Treba znati da će ih biti sve više i to ne samo iz ovih krajeva pogođenih ratom. Uostalom, na Balkanu je poznato kako se lako ostaje bez doma, ali i bez glave.

– PR je za oštru idejnu polarizaciju sa svim ljevičarima koji stoje na reformističkim pozicijama i koji zagovaraju djelovanje u okviru kapitalističkog sistema, prilagođavajući se njegovim pravilima. PR  takvu „ljevicu“ smatra svojim klasnim neprijateljem i „psima na lancu imperijalista“, ma šta oni deklarativno zastupali.

– PR učestvuje u Kampanji internacionalne solidarnosti kurdskom narodu u obnovi Kobanija i izgradnji novih društvenih odnosa u Rožavi.

– Partija rada nastavljaja propagandne aktivnosti na širenju ideja o potrebi radikalnijeg klasnog otpora diktaturi kapitala i stvaranju Balkanskog pokreta optora u Crnoj Gori.

– Povodom pokretanja procesa rehabilitacije Milana Nedića, PR ističe da je to nastavak osnaženja politike fašizma kojom Vlada u Srbiji pokušava da se prilagodi globalnom fašizmu.

Nazad na početak >


godina 2016:

Nazad na početak >