Osnivač

Štampaj Štampaj

Politička biografija Govorio je... Riječ Vlada Dapčevića

Osnivač Partije rada

Vlado Dapčević 1917. – 2001.

Revolucionar i dosledni internacionalista. Ceo svoj život proveo u borbi za ostvarenje komunističkih ideja. U svom životu je prešao put od ilegalnog partijskog rada, učešća u ratu i revoluciji, osvajanja vlasti,do hapšenja, progona i boravka u emigraciji. Zbog sukoba sa klasnim neprijateljem i borbe protiv revizionizma proveo više od 22 godine po zatvorima i logorima Jugoslavije. Sa grupom marskista-lenjinista osniva 1992.g. Partiju rada.

vlado_dapcevic_01

"Revolucionar je onaj čovjek koji dođe do određenog stepena idejno -političkog saznanja, i ne može više da bude čovjek a da ne bude revolucionar."

Vlado Dapčević

 

 

 

 

 

 

 

pdf_ibeovac