- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

Osnivač

Politička biografija [1] Govorio je... [2] Riječ Vlada Dapčevića [3]

Osnivač Partije rada

Vlado Dapčević 1917. – 2001.

Revolucionar i dosledni internacionalista. Ceo svoj život proveo u borbi za ostvarenje komunističkih ideja. U svom životu je prešao put od ilegalnog partijskog rada, učešća u ratu i revoluciji, osvajanja vlasti,do hapšenja, progona i boravka u emigraciji. Zbog sukoba sa klasnim neprijateljem i borbe protiv revizionizma proveo više od 22 godine po zatvorima i logorima Jugoslavije. Sa grupom marskista-lenjinista osniva 1992.g. Partiju rada.

vlado_dapcevic_01 [4]

"Revolucionar je onaj čovjek koji dođe do određenog stepena idejno -političkog saznanja, i ne može više da bude čovjek a da ne bude revolucionar."

Vlado Dapčević

 

 

 

 

 

 

 

pdf_ibeovac [5]

vlado dapcevic 01
[6]
vlado dapcevic 05
[7]
vlado dapcevic 04
[8]
vlado dapcevic 02
[9]
vlado dapcevic 06
[10]
vlado dapcevic 08
[11]
vlado dapcevic 07
[12]
vlado dapcevic 09
[13]
vlado dapcevic 10
[14]
vlado dapcevic 03
[15]
vlado dapcevic 11
[16]