Otpor grčkih masa

bil-maj10-03  Grčke mase su donele jasnu odluku. One ne prihvataju pomoć svetskih imperijalista, a sve češće i žešće ulaze u sukobe i sa represivnim aparatom države.

  No imperijalisti takodje ne smeju dozvoliti da se Grčka kriza prelije na ostale zemlje regiona, a posebno Zapadne Evrope. Zato imperijalisti kupuju vreme za grčki režim, pokušavajuči parama da održe taj režim na vlasti. Ukoliko dodje do većih sukoba izmedju pobunjenih narodnih masa sa policijom, vojskom i fašističkim falangama, imperijalisti će pomoči i čizmom u zavodjenju vojno-fašističke diktature.

  Ono što se trenutno nameće  kao pitanje je da li su grčke mase  spremne da idu u produbljivanje klasnih borbi sa režimom i imperijalistima, odnosno,  da li postoji politička snaga koja će poveti mase u stvarni klasni rat. No jedno je sigurno – da dužina krize  i sve radikalnije ponašanje narodnih  masa vodi i ka stasavanju jedna takve snage.

  Solidarni sa pobunjenim grčkim narodnim masama!