Plaćenici na delu

  Tokom prvomajskog protesta u Beogradu došlo je do “sučeljavanja” predstavnika režimskih sindikata i predstavnika levičarski opredeljenih protestanata. Uzrok je svakako u tome što su levičari počeli aktivnije da ukazuju na spregu vrhova sindikata i samog sistema. Istina, to se i pre znalo da su oni obični plaćenici sistema, čija je funkcija da drže čak i tako umrtvljeno radništvo pod kontrolom, da se previše “ne talasa” i za šta su debelo plaćeni. Produbljivanje opšte krize i jačanje diktature kapitala, apsolutizma i bahatosti uske pljačkaške klike oko Vučića, već je pokrenula mase i taj proces se ne može lako smiriti. Zato će potreba režima za pokornošću , a pogotovo onih koji kontolišu radništvo, stalno rasti. Istovremeno će rasti i stepen sluganstva vrhova sindikata i njihova spremnost da sa samim polugama sistema brane njegove osnove, odnosno diktaturu kapitala. Time brane i svoje privilegije i kapital koji nije tako mali.

 

  Takođe će rasti potreba samog sistema i najkrupnijeg kapitala da se u Srbiji paralelno stvara i “srpska Syriza” i legalizuje delovanje fašističkih organizacija pod zaštitom režima. Sve ovo su davno viđeni metodi diktature kapitala. Stalno tupiti klasni otpor radništva i nezadovoljnih masa preko plaćenih sindikata i lažno levičarskih organizacija i stvarati sebi odstupnicu putem jačanja fašističke ideologije i njihovih organizacija.

  No, vremena su se promenila. Radnički i levičarski pokret na širem planu je izvukao pouke iz mnogih poraza u proteklim decenijama. Klasni otpor raste, kao i sami zahtevi obespravljenih masa. Zato su parole poput : “Protiv diktature kapitala”, “Jedino revolucijom, “Vrhovi sindikata – sluge sistema”, “Vratićemo fabrike”, “Klasni otpor radničke Srbije”, “Besplatno obrazovanje”, “Znanje nije roba”, “MMF napolje” počinju da izazivaju zabrinutost kod vladajuće klase, pogotovo što su svesni da broj onih koji nosi i izvikuje te parole neprestano raste.

  Zato treba pozdraviti svaki oblik sukoba između predstavnika, odnosno slugu diktature kapitala i nezadovoljnih masa. To je znak buđenja jedne nove Srbije – buntovne , nepokorne i neprijateljske. Ali ne više neprijateljske prema drugim narodima, već prema sopstvenoj vladajućoj klasi – prema samom sistemu.

  Za borbeno jedinstvo radnica i radnika Balkana!