Podrška pravednoj borbi

05  Aktivisti Partije rada su nastavili propagandne aktivnosti kao izraz solidarnosti sa pravednom borbom kurdskog naroda za svoju slobodu. Ujedno su te aktivnosti i znak podrške jedinstvu kurdskog i turskog revolucionarnog pokreta.

  Ovaj put je izvedena propagandna akcija ispred turske ambasade u Beogradu.

  Ćutanje pred terorom turskog režima nad kurdskim narodom je kapitulacija pred najezdom fašizma ne samo u Turskoj, nego i u Evropi kao i na Balkanu. To ćutanje i sama kapitulacija je diktirana ciljevima imperijalista (SAD, Evrope i Rusije), koji u ostvarenju sopstvenih interesa više ne prezaju ni od čega. Pravo na upotrebu sile, dogovaranje na račun drugih naroda, masovni zločini i razaranja za njih su nešto što se podrazumijeva; stoga ti globalni teroristi više ne osjećaju potrebu da se pravdaju bilo kome. I zato je ćutanje pred ovakvom politikom globalnih terorista ne samo izraz licemerja ili kukavičluka, nego i stajanje na stranu tih modernih fašista i zlikovaca. 

« 1 of 2 »

  Ne ćute svi, mnogi dižu svoj glas otpora takvoj politici turskog režima. Dižu glas u samoj Turskoj, otpor je sve veći. Otpor stiže ne samo od revolucionarnih organizacija nego i od svih slobodoumnih ljudi i potlačenih slojeva… 

  Najnovije objedinjavanje turskog i kurdskog revolucionarnog pokreta je posledica potrebe da se opstane pred naletom brutalne sile turskog režima, ali i direktna posledica samih istorijskih procesa. 

  Od snage revolucionarnog pokreta u Turksoj, Kurdistanu i na Bliskom Istoku zavisiće i brzina stvaranja revolucionarnog pokreta na Balkanu a to znači i sudbina samog Balkanskog pokreta otpora. Zato je zadatak svih onih koji sebe nazivaju ljevičarima da se jasno odrede prema borbi turskih i kurdskih revolucionara i da se svrstaju. Oni koji budu ćutali, bavili se “važnijim" temama i ne budu preduzimali ni minimum aktivnosti kako bi podržali ovu borbu i time stvarali uslove za jačanje Balkanskog pokreta otpora, već su se svrstali. Drugim rečima, oni stoje na suprotnoj strani barikade. 

  Živelo jedinstvo trurskog i kurdskog revolucionarnog pokreta!
  Za Balkanski pokret otpora!