Pokrenuti se!

pokrenuti-se  Partija rada poziva sve koji su protiv diktature kapitala, imperijalističkog porobljavanja, sve one koji ne mogu trpjeti više ovo stanje i ovakav sistem da stupaju u njene redove. Pripadnici Partije rada u svakodnevnoj praksi dokazuju da su spremni da se odlučno i do kraja bore protiv diktature kapitala i ovog stanja, koje postaje sve gore i gore. No Partija rada ne može voditi uspješno borbu ukoliko većina onih koji podržavaju stavove PR ostaju po strani, pasivno čekajući da se situacija nekako sama od sebe riješi. Neće se riješitit i biće sve veće ropstvo, ukoliko ne dignemo glas i ne pružimo otpor.

  Partija rada posebno poziva sve osiromašene da stupaju u njene redove, ali osiromašene i ugnjetene koji neće da ćute i tonu u beznađe, već da pruže konkretan otpor, da se osjete ljudima – da postoje, da mogu nešto promijeniti.

  Buniti mase, da pružaju otpor diktaturi kapitala i podaništva, su novi izbori kojima treba dati glas. Ko glasa za pobunu masa odbranio je svoje ljudsko dostojanstvo. Ko predvodi mase u sukobu sa diktaturom kapitala već je deo nove istorije.

  Jedino revolucijom!