Pripreme za internacionalne brigade u Rojavi

no-pasaran-2  Poziv od strane Marksističko-lenjinističke komunističke partije (MLKP) za "obranu Rojava revolucije" je odjeknulo u Europi, kao i Turskoj. Internacionalisti, revolucionari su počeli putovati u zemlju revolucije. Cilj je uspostaviti internacionalne brigade za obranu revolucije i širiti plamen revolucije u cijelom svijetu.

  Rojava revolucija ne donosi samo vijest o novom životu narodima Bliskog istoka, već i narodima cijelog svijeta.
MLKP je prva organizacija u turskom revolucionarnog pokreta koja je odgovorila na revoluciju u Rojava. Od početka revolucije tamo je zauzela svoje mjesto, iako sa skromnim vojnim snaga, u izgradnji revolucije je na prvoj crti. MLKP sada pokušava formirati internacionalne brigade i u kontaktu je s revolucionarnim organizacijama iz Latinske Amerike, Europe, od Balkana do Dalekog istoka.

  Od Madrida do Rojava

  U naporu MLKP da se stvore internacionalne brigade treba se sjetiti međunarodne brigade uspostavljene za obranu Madrida tokom Španskog građanskog rata. Kad se među borcima moglo čuti samo "No pasaran!". U tim danima Španija je nije bila samo španska, već i nada naroda u budućnost.
Gotovo 80 godina kasnije komunisti kažu: "Rojava nije samo Rojava" i dolaze da se pridruže interncionalnim brigadama.
MLKP zapovjednik Dilan Serkan rekao je kako je partija bila u Rojava od 2012. g., dodajući da su se oni uglavnom borili u redovima YPG / YPJ. Ona je rekla: "Rojava revolucija je novi signal i bljesak nade na Bliskom istoku, Turskoj i Sjevernoj Kurdistanu. Želimo pomoći konstruktivno i razviti tu revoluciju. Kao borci MLKP smo svjesni naše uloge i zadataka u tom procesu. Mi smo stekli vrijedno iskustvo ovdje i ideja internacionalne brigade je izrasla iz toga."

  Rojava je poziv za svjetsku revoluciju.

  Dilan Serkan kaže da će internacionalna brigade biti izraz međunarodne solidarnosti sa Rojavom, i da će biti jedan od glavnih kanala za obnavljanje nade revolucije na ostatak svijeta. "Internacionalna brigada je bitna iako je Rojava možda malo mjesto, ali sadrži veliko bogatstvo. Želimo, dakle, naglasiti važnost za sve partije i organizacije na zajedništvo nad ovim projektom i konkretne korake koje treba poduzeti odmah."

http://www.kurdishinfo.com/preparations-international-brigade-rojava