- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

Protesti u BiH

  07.06. –  Protesti u Sarajevu zbog pravno-političkog haosa u Bosni i Hercegovini koji je rezultirao, između ostalog, time da bebe, rođene nakon 12. februara 2013. u ovoj zemlji, nemaju jedinstveni matični broj (JMB). Okupljeni građani svojim su vozilima blokirali jedan od ulaza za službena vozila u Parlament, sa zahtjevom da se neće pomjeriti, dok se ne donese odluka. Skup nailazi na jaku podršku gradjana. Održan protest studenata u znas solidarnosti. Manji incidenti sa policijom i pripadnicima obezbedjenja. Protesti podrške u još nekim gradovima BiH. Novi protesti najavljeni.


  11.06. – Od prvobithin zahteva skup prerasta u anti-vladine demonstracije, hiljade pred zgradom parlamenta u Sarajevu. Opšte nezadovoljstvo cjelokupnim stanjem okupilo je više od pet hiljada ljudi. Građani  ignorišu pokušaj prekidanja demonstracija.

protesti sa 5
[1]
protesti sa 2
[2]
protesti sa 1
[3]
protesti sa 3
[4]
protesti sa 6
[5]
protesti sa 4
[6]
[7] »