Put Partije rada

bilten-logo  U izdanju je brošura Partije rada "Put Partije rada". Svrha ovog izdanja je da pokaže razvojni put Partije rada, od ratnog perioda devedesetih godina, do današnjih dana. Takođe, zadatak ove brošure je da pokuša da rasvijetli pitanja teorije i prakse o organizacionim formama, o reformizmu, antiimperijalizmu, socijalizmu, kao i da pokuša da objasni pojedine socijalne i političke procese koji su obilježili savremenu istoriju prostora bivše Jugoslavije, kao i perspektivu izradnje revolucionarne organizacije i pokreta na Balkanu. Štampani primerak možete poručiti putem e-mail adrese kontakt@partijarada.org ili preuzeti u PDF formatu.

pdf_put_partije_rada_2014