- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

Robovati nikad neće!

anti-nato-cg-00 [1]  Pripadnici PR su izveli propagandnu akciju u Podgorici. Akcija je imala za cilj da podstakne antiimperijalističko rapoloženje kod naroda CG, širi slobodarski duh kako bi se CG oduprla podaništvu koje sprovodi sadašnji režim, kao i da bi se ojačala svijest kod masa o potrebi otpora diktaturi kapitala. 

anti-nato-cg-01
[2]
anti-nato-cg-02
[3]
anti-nato-cg-04
[4]
anti-nato-cg-02-1
[5]
anti-nato-cg-05-1
[6]
anti-nato-cg-06
[7]
[8] »