Saopštenje Partije rada

  Završene su aktivnosti u vezi 3. kongresa PR.

  Određena je idejna linija, doneseni idejni i organizacioni principi PR, određeni konkretni zadaci i izabrano rukvodstvo partije u narednom periodu.

PROGRAMSKI I ORGANIZACIONI PRINCIPI PR

Idejna linija PR 

  Centralizacija i koncentracija kapitala s ciljem stavljanja cijelog svijeta pod kontrolu je došla u suprotnost s razvojem proizvodnih snaga. Ta centralizacija i sadašnji stepen tehnologije su prepreka za dalje funkcionisanje kapitalizma, odnosno razvoja čovječanstva u postojećim društvenim odnosima. Kapitalizam je izgubio sposobnost za prevladavanjem svojih cikličnih kriza i da odlaže svoj slom. Njegova kriza je temeljna i stalna.

  Imperijalizam je danas postao samo imperijlastičkiji, a sve njegove protivrečnosti su postale izrazitije i vidljivije.

  Ogromni tehnološki razvoj nije izmijenio položaj proleterskih masa. Forme eksploatacije i ugnjetavanja dobijaju nove oblike, ali se ne mijenja najamni odnos radnika u kapitalističkoj proizvodnji.

  Na globalnom planu povećanje proleterskih masa i povećanje stepena eksplotacije dovodi do zaoštravanja same klasne borbe na svim nivoima. Zaoštravanje klasne borbe vodi zaoštravanju idejne borbe i u samom revolucionarnom subjektu proleteskih masa.

 Programski ciljevi PR:

  • Borba za pobjedu proleterske svijesti u narodnim masama.

  • Učešće u klasnim borbama narodnih masa protiv kapitalizma s ciljem objedinjavanja i podizanja nivoa te borbe.

  • Učešće u stvaranju i predvođenju revolucionarnog pokreta na Balkanu za vođenje antiimperijalističke borbe za oslobođenje i borbe za uništenje diktature kapitala.

Organizacioni principi PR:

  • Partija je planski ustrojena sa vodećom ulogom rukovodstva PR i podrškom cjelokupnog članstva, i koja se ostvaruje kroz apsolutnu ravnopravnost svih njenih članova.

  • Partija je ilegalna sa primjenom i drugih legalnih formi organizovanja u masama.

  • Metod djelovanja je uslovljen snagom organizacije, pokreta, snagom klasnog protivnika i od istorijskih okolnosti, pri čemu se proklamuje upotreba svih oblika sile za ostvarenje programskih ciljeva na putu oslobođenja proletarijata.