Saopštenje PR – akcija “Rudar”

rudari  Partija rada je izvela akciju Rudar. Akcija je izvedena kod spomenika rudarima učesnicima bune u Tuzli, postavljanjem velikog transparenta s porukom: RUDARI ZNAJU – JEDINO REVOLUCIJOM!

  Ova akcija je imala simbolički karakter s ciljem da podsjeti na Husinsku bunu iz 1920.godine kada su rudari pružili oružani otpor nasilju državnih organa u toku generalnog štrajka rudara Bosne i Hercegovine. Mada je štrajk izbio zbog vladinog kršenja sporazuma o visini nadnica, koji je ona sama postpisala, proglašen je subverzijom. U njemu je učestvovalo 7.000 rudara. Štrajkački odbor se pred najezdom vojske i žandarmerije povukao u Husino i sela kraj Tuzle. Pobuna je u krvi ugušena, pri čemu je poginulo sedam rudara, a više desetina ih je ranjeno. Husinska buna je zauvijek ostala primjer klasne borbe protiv nepravde i tlačenja, a oni koji su se odvažili da krenu stazama husinskih rudara već su jednom podarili narodu BiH slobodu i bolji život.

  No akcija PR je imali i cilj da pokaže da su danas  rudari i ostali obespravljeni u BiH dovedeni u materijalni i društveni položaj sličan onom u kome su bili i husinski rudari na početku prošlog vijeka. Prezrenje koje ispoljava vladajuća elita u BiH prema patnji osiromašenih masa, brinući se isključivo za svoje lopovske guzice, najbolja je garancija da će se započeta borba husinskih rudara nastavljati stalno u nekadašnjim i u novim oblicima, sve dok se ne sruši poredak koji je suprotan svemu što je ljudsko.

  PR ne samo da ne priznaje  poredak u BiH, nego  ima za cilj da ga nesprestalno ruši. Pobuna masa širom svijeta, koje se sa neviđenom klasnom mržnjom odnose prema korumpiranim i dikatatorskim režimima, pravac je kojima treba ići i u borbu protiv sadašnje nacionalističke i pljačkaške elite kako u Sarajevu, tako i Banja Luci, Mostaru… To se odnosi i na ostale marionetske režime širom bivše Jugoslavije koji pod diktaturom domaćeg i svjetskog kapitala drže u pokornosti narodne mase.

  PR će nastaviti svoje akcije kako bi u masama jačala svijesti o potrebi većeg otpora radnika, nezaposlenih i mladih postojećem kapitalističkom sistemu s ciljem vođenja klasnog rata.

  PR poziva obespravljene, slobodoumne i borbene aktiviste iz svih naroda BIH da je podrže u njenom djelovanju.