Saopštenje PR – mart 2011

bilten-logo

  Sve su učestalija lažna predstavljanja u ime Partije rada. Koriste se mediji, internet i FB grupe kako bi se u javnosti stvorio utisak da iza tih saopštenja i "akcija" stoji PR. Sve to unosi konfuziju i nanosi štetu PR.

  PR obaveštava javnost da jedino iza saopšenja poslatih sa zvanične partijske adrese, kao i informacija postavljenih na sajtu PR, stoji PR. Sve ostalo su smišljeni napadi određenih službi i provokacije prema PR, ili nesmotrenosti pojedinaca koji se skrivaju iza simbola, akcija i imena PR.

  PR će nastaviti svoje aktivnosti i na prostoru BiH s ciljem jačanja svoje organizacije, nastojeći da zadobije povjerenje obespravljenin masa. Time će ona dati najbolji doprinos u globalnom procesu rušenja kapitalističkog sistema koje danas pokreću narodne mase širom svijeta. A samim tim i ovi pokušaji lažnog predstavljanja će izgubiti smisao i mogućnost da nanose štetu, a njihovi akteri će se naći u poziciji da budu tretirani prema zaslugama.