Saopštenje PR – odlazak revolucionara

bil-jan20-01  U Crvenki  ( Vojvodina, Srbija)  je sahranjen Đoko Pejović u svojoj 88. godini.

  Đoko Pejović je bio reovolucionar i pripadnik PR. 
  Rođen je 1923. godine u Komanima (Crna Gora) u seljačkoj porodici. 
  Sa sedamnaest godina je postao član Komunističke Partije Jugoslavije. 
  Učestvovao je u NOB-u  kao pripadnik partizanskih jedinica. 
  Po oslobođenju zemlje 1948. godine je uhapšen i deportovan na Goli otok. Posle dve  godine provedenih u ovom logoru  pušten je na slobodu. Zbog odbijanja da se odrekne svojih uverenja   ponovo je uhapšen i poslat u isti logor. 

  Đoko Pejović je još dva puta hapšen i osuđivan zbog svojih komunističkih ubeđena.

  Nakon osnivanja PR 1992.godine priključuje se partije i aktivno deluje na liniji partije u cilju slamanja nacionalizma u Srbiji i uspostavljanja mira među jugoslovenskim narodima. 

  Do kraja života je ostao je primer komunističke principijelnosti i uzor mlađim pripadnicima PR.

  Slava našem drugu!