Slijediti liniju

  U trenucima kada odnosi u svijetu polako idu ka usijanju, po onoj -„samo što nije puklo“, a negdje stalno i puca i čini se da neće nikada ni prestati, svaki ozbiljan politički subjekat mora imati odgovor na to „pucanje“, odnosno kontrolisani ili nekontrolisani haos.

  Svi oni koji su podigli crvenu zastavu i žele da je slijede neće daleko dogurati ako ne budu slijedili ono što se naziva „revolucionarnom linijom“. A revolucionarna linija je uvijek ista, od kada je kapitalizam zavladao svijetom i od kada je ta ogromna većina potlačenih, nazvana proletarijatom, krenula u svoje bitke sa vladajućom klasom.

  Te bitke su bile uspješne i neuspješne, ali nikada se nije desilo da je vladajuća kapitalistička klasa mirno sišla sa vlasti. Čak i onda kada se pod pritiskom nezadovoljne mase formalno na izborima osvajala vlast, a politički subjekat nije bio spreman da slijedi revolucionarnu liniju, uslijedio bi poraz. Poražena vladajuća klika bi se vratila na vlast upotrebom svih sredstava ili je primoravala takve predstavnike proletarijata da izdaju svoje proklamovane ciljeve i postanu sluge kapitala.

  Zato je svaki nagovještaj učešća u političkom životu onih koji su se nazvali protivnicima kapitalizma po pravilima koje nameće vladajuća kapitalistička klasa korak ka izdaji klasnih interesa. Izdaja, jer se vladajuća klasa već obezbijedila od bilo kojih „revolucionarnih zahvata“ za promjenom društvenog odnosa, odnosno ugrožavanja svetosti privatne svojine i njihovog profita. Obezbedila se i ima čak formalno zakonsko pravo da upotrebi silu za odbranu kapitalizma.

  Zadatak je svih onih snaga koji hoće da slijede revolucionarnu liniju da vode borbu protiv onih koji mašu crvenim zastavama a spremni su na svakakva uslovljavanja i paktiranje s kapitalističkom klasom.

  Ta linija nije nikada sektaška i uvijek je spremna da slijedi i potčinjava se interesima najširih masa.

  Ta linija nije nikada dogmatska i ima kritički odnos prema svemu prethodnom, a konkretnim uslovima ne prilazi šematski.

  Ta linija je uvijek krajnje radikalna prema svim onim koji su pomirljivi prema klasnom neprijatelju.

  I ta linija je uvijek stvaralačka, jer traga za novim društvenim odnosima, svjesna da se stari svijet eksplotacije, bede, potčinjavanja, neravnopravnosti i ratova mora nemilosrdno uništiti.

  Da bi se snašli u predstojećim globalnim i regonalnim sukobima, jačanje političkog subjekta koji slijedi revolucionarnu liniju je u interesu svih naroda Balkana, ma kako to u ovom trenutku izgledalo nerealno.

  Ako hoće da opstanu i ne budu topovsko meso i roblje „goniča profita“, balkanski narodi su osuđeni da stvore svoju silu koja će ih voditi u borbu protiv međusobnih sukoba i otpora imperijalizmu, koja će ih ujedinjavati u svakodnevnom otporu kapitalizmu i koja će morati slijediti revolucionarnu liniju, jer u protivnom bi bila jedno veliko ništa, odnosno običan dekor u proizvedenom haosu diktature kapitala.

  Pred istorijskim slomom kapitalizma, koji danas pokazuje tendenciju na cijeloj planeti, treba biti spreman i pridružiti se toj ogromnoj pobuni svjetskih masa kako nas svijet profita ne bi gurnuo ka potpunom uništenju i progutao sa svojim nestankom.

Otporom balkanskih masa!

Silom balkanskih masa!

Balkanskim pokretom otpora!