Sloboda balkanskim narodima!

bil-okt09-002

  Pojave i procesi koji se odvijaju na prostoru bivše Jugoslavije pokazuju:

– zavisnost postojećih režima od multinacionalnog kapitala i njihovo stavljanje u dužničko ropstvo, uz prisustvo klasičnih elemenata protektorata;

– sve izraženije uključivanje režima u imperijalističku politiku «rata protiv terorizma», odnosno rata protiv pobunjenih masa i naroda sveta, uz nastojanje sve većeg angažovanja u okviru NATO-a, čija je uloga na prostoru bivše Jugoslavije  da obezbedi učvršćenje restauriranog kapitalističkog poretka;

– zatiranje svih tekovina nekadašnje socijalističke revolucije, uz permanentno gaženje i uskraćivanje osnovnih socijalnih prava najširih slojeva društva;

– pothranjivanje nacionalizma od strane vladajućih klika, kao i korišćenje nacionalizma za odvraćanje potlačenih masa od klasne borbe;

– jačanje diktatature i sve organizovaniji nastup fašizma, kao izraza globalne krize imperijalizma i nesposobnosti vladajuće klase da rešava osnovne probleme društva;

– bankrot parlamentarizma i tzv. parlamentarne demokratije kao oblika vladavina nad potlačenim masama;

– nepostojanje snažnijih revolucionarnih snaga koje bi bile u stanju da artikulišu rastuće nazadovoljstvo obespravljenih masa i povedu ozbiljniju klasnu borbu.

  U borbi za dalju centralizaciju kapitala u rukama domaćih kapitalista i globalnih zelenaša, pojačava se stepen eksploatacije, kao i pustošenje prirodnih resursa i društvenog bogatstva. Nove domaće krvopije i svetski kolonizatori ne biraju sredstva za ostvarenje profita i postizanje svojih ciljeva. Paralelno sa jačanjem stepena eksploatacije, raste i sila za osiguranje tog nametnutog poretka narodnim masama. Marionetski režimi, svakodnevno regrutuju nove vojnike za odbranu postojećeg poretka – bilo da je reč o policajcima, profesionalnim vojnicima, bankarskim i državnim činovnicima, ili plaćenicima lihvarske internacionale raznih profila.

  Narodne mase širom sveta odbacuju kapitalizam kao istorijski prevaziđeni sistem i sistem suprotan njihovim interesima. Odbacivanje kapitalizma je i istorijski zadatak pred ugnjetenim narodima  bivše Jugoslavije, koji taj cilj mogu ostvariti zajedno sa ostalim narodima Balkana.

  PR je odredila svoje osnovne ciljeve: rušenje kompradorskog kapitalističkog sistema u Srbiji i učešće u otporu naroda Balkana protiv imperijalističkog porobljavanja.

  Smrt kapitalističkoj diktaturi!

  Živeo antiimperijalistički otpor naroda Balkana!