Sloboda političkim zatvorenicima!

bashak2   Represija režima u evropskim kapitalističkim zemljama se pojačava sa produbljivanjem sveopšte krize. Ne biraju se sredstva da se bilo koji oblik protesta protiv stanja u kojem su bačene najšire mase iskoristi za brutalni obračun sa demonstrantima.

  No represija države se ne zaustavlja samo brutalnim napadima, već se često poseže za lažnim optužbama i montiranim sudskim procesima kako bi zastrašili demonstranti i smanjio narastajući otpor masa.

  Posebno su na udar antifašistički aktivisti, tako da porastom represije raste i broj poltičkih zatvorenika širom Evrope.

  Dižimo svuda glas prostesta protiv represije kapitalističke države!
  Solidarni sa zatočenim aktivistima u borbi za pravedniji i slobodniji svijet!

« 1 of 2 »