Srećno vam ropstvo Crnogorci!

ljubo_cupic_01  Crnogorski narod, vjerovatno zato što je tako mali a željan slobode i stiješnjen sa svih strana, bio je neka vrsta svetionika svima koji su se borili za pravdu i slobodu. Mnogi su prisvajali tu borbu, a najviše oni u ime „svekolikog srpstva“, između ostalog da bi proširili to svoje „srbstvo“. I čini se da će borba tog „srbstva“ i „crnogorstva“ još trajati. No, to nije tema ovog teksta.

  Gdje je sada cnogorski narod sa svojom etikom čojstva koja mu se pripisuje, sa svojim slobodarskim zovom?

  Odgovor je: to više skoro i da ne postoji, ili postoji samo u tragovima.

  Jednostavno, nekadašnji etički i slobodarski svijet se urušio pod naletom tzv. modernizacije. A taj svijet je i počeo da se naglo urušava posle sloma socijalističke revolucije, kojoj su Crnogorci dali svoj veliki doprinos. Sa rušenjem tih principa socijalističke revolocuije, bili su trasirani neki događaji devedesetih a sada i spremnosti Crne Gore da se dobrovoljno preda novom okupatoru – globalnim svjetskim teroristima.

  Taj svijet koji „nikad ne ljubaše sramotnoga ropstva lance“ se lomio od tamo negdje od 48. prošlog vijeka, kada je stasao cio stalež ulizica i nazovi komunista, do te kasnije malograđanske i reformističke poplave ljudi koji su samo gledali gdje će da uhljebe svoje guzice. Devedesete godine prošlog vijeka su samo ubrzale proces tog kameleonstva. Za razliku od ranijeg prioda, novi političari ne samo što su bili spremni da mijenjaju svoja ubjeđenja od prilike do prilike, nego su stekli još jednu osobinu. To je koristoljublje. Želja da se se uz političku vlast i obogate. Time su direktno sa vrha širili taj otrov u još relativno očuvanu etičku svijest crnogorskog naroda. Na kraju su uspjeli. Oni su u ime te modernizaicje, bollje reći nesmetane pljačke, razorili ono što se se najviše cijenilo u crnogorskom narodu – nepristajanje na ropstvo, nepristajanje da se oćuti nepravda, nepristajanje da se ne bude ravnopravan, nepristajanje na trpljenje osionosti od strane vlasti. I nikle su neke nove generacije poslušnih, lažljivih, potkupljenih i kriminogenih…. 

  No, mi kao marksisti-lenjinisti znamo i da je to pirivremena posledica izdizanja jedne klike koje se u određenom trenutku nametnula i koja je, u ime istorijsko opravdane borbe za očuvanje crnogorske samobitnosti, iskoristila tu borbu za stvaranje režima lične vlasti, a potom uvela crnu Goru u kolonijalno ropstvo. Sve u ime ljubavi za očuvanje Crne Gore. 

  Mi isto tako kao marksisti-lenjinisti znamo i šta slijedi. Ne zato što smo proroci, nego zato što je to zakonitost. Znamo da svi tragovi slobodarske Crne Gore nisu zatrti. Znamo da će se te crnogorske mase koje niko ništa ne pita i sve više ih gazi, osjećati sve neslobodnije u toj Crnog Gori. Biće im tijesno, jer će ih ih boljeti ta nepravda. Biće im tijesno, jer to neće biti njihova Crna Gora. I neće pristajati. Neće pristati na nepravdu da ih gazi vladajuća klika za svoj račun i račun svojih gospodara, ma kako se oni nazivali.

  Vrijeme je da ti golobradi Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci,Hrvati… ponesu neke druge barjake, umesto barjaka nacionalnih podjela i novih kolonizatora i okupatora. Ako nista, oni neće dugo htjeti da ginu pod zastavom Crne Gore za interese NATO-a, ubijajući nejač po svijetu.

  I nek malo utihnu sve te trube i proganda podaničkog režima Crne Gore, kojom se najmoćnija teroristčka organizacija prikazuje kao neki opšti mirotvorac, jer time sebi čine samo težom optužnicu pred nekim budućim narodnim sudom Crne Gore.

  Treba samo uzeti spisak intervencija NATO-a po svijetu u poslednjih pola vijeka i vidijeti posledice tih intervencija. 

  Žrtve ne treba brojati, jer im se i ne zna broj. Ako iko ima išta ljudsko u sebi, sve će mu biti jasno.

  Šta je NATO branio i šta sada brani ? Šta će sada Crna Gora, sa svojom šaka jada, njenim stanovncima, da brani? 

  Mi kao maksisti-lenjinisti opet znamo šta NATO brani i čemu se pridružila sadašnja crnogorska klika. Oni brane kapitalistički poredak i brane dominaciju najuže klike svjetskih moćnika koji radi očuvanja kapitalizma vode ratove protiv naroda svijeta. Vode ratove da bi se održao taj prevaziđeni svijet po cijenu njegovog uništenja.

  Mi komunisti, nikada ne krijemo svoje mišljenje. Da, mi želimo da crnogorska vladajuća klika stane pred neki budući revolucionarani sud. I to će se desiti, ma kako se sada ugodno osjećali uz skute svojih gopodara. Ali i to je sporedno sa istorijskog stajališta. Mi iznad svega želimo klasnu pobunu crnogorskih masa. Da ponovo te mase osjete zov slobode. Zov slobode zajedno sa svim ostalim balkanskim narodima u otporu imperijalizmu ma sa koje strane dolazila ta osvajačka čizma.

  Do tada – “Crnogorci su krivi jer misle da je Crna Gora – njihova Crna Gora!