Stav PR – januar 2017

sastanak-2017

Širiti ideju o Balkanskom pokretu otpora!
Nastavlja se…