Stav PR – septembar 2015

11986952_1181188135230002_5807163450725076891_n  PR je duži period napadala idejnu poziciju Sirize zbog njenog pogubnog uticaja na grčke osiromašene mase. Pri tome je PR podržavala sve one snage koje su se jasno distancirale od Sirize, odnosno aktivno vodili propaganda u grčkim masama protiv te reformističke i kapitulantske pozcije.

  Međutim, PR smatra da je ta idejna bitka protiv Sirize dobijena, prvenstveno zahvaljujući njenoj praksi koju je pokazala, ali nije dobijena protiv reformizma u samom grčkom lijevom pokretu. I ne samo grčkom.

  Naprotiv, PR smatra da su grčke lijeve partije koje deklarativno stoje na revolucionarnim pozicijama, otišli korak nazad u vezi predstojećih izbora. Taj korak nazad je učinjen još tokom prethodnog referenduma kada se nisu dovoljno angažovali na mobilizaciji masa i oštrijem suprotstavljanju namjerama Sirize. Sada idu još jedan korak unazad učešćem na predstojećim izborima.

  U sadašnjoj situaciji kada se rat i sukobi primiču samom Balkanu, a posebno kada je parlamentarni život u Grčkoj doživio potpuni besmisao, i gdje volja naroda ne predstavlja ništa za vladajuću elitu, odnosno sluge krupnog kapitala, svako učešće u parlamentarnom životu je ovjera kapitulacije pred klasnim neprijateljem i imperijalizmom.

  Smatramo da odluka svih onih organizacija koje se smatraju revolucuionarnim da u sadašnjim okolnostima učestvuju na izborima, kapitulacija i direktno ih vodi na pozicije Sirize. PR smatra da čak taktički ne treba širiti propagandu o bojkotu izbora, nego djelovati protiv samih izbora. I da bi za to jedan dio grčkih masa već sada imao sluha.

  Ubrzano se rađa novi fašizam, kao i savezi među imperijalistima čiji sukobi u raznim oblicima već traju, dok su se mase pokrenule u svjetskim okvirima. Zato oni koji se deklarišu kao revolucionari i komunisti ne smiju sada da zagovaraju i akcentuju djelovanje u okviru i po pravilima buržoaskog parlamentarizma, već da pokrenute mase usmjeravaju i predvode u suprostavljanju cijelokupnom sistemu i imperijalističkom ropstvu. U protivnom je to ne samo kapitulanstvo nego i istorijski neozbiljno i otvara se široka mogućnost da se mase okreću fašističkim strankama.