Stav PR – U susret Balkanskom pokretu otpora!

  PR nastavlja propagandne aktivnosti u cilju širenja svijesti o potrebi jačanja organizovanog otpora balkanskih osbespravljenih masa vladajućoj diktaturi kapitala i imperijalističkom porobljavanju.

  Rad na povezivanju balkanskih masa u jedinstvenu silu putem Balkanskog pokreta otpora je ona tačka koja ruši sve planove kako imperijalista, tako i balkanskih poslušnika. U toj tački se u ovom istorijskom trenutku dodiruju dva suprotstavljena svijeta: svijeta još žešće diktature kapitala i sve agresivnijeg nastupa raznih imperijalista i svijeta obespravljenih koji više nemaju šta da izgube. 

  Pobuna i nepristajanje balkanskih masa i balkanskog proletarijata na ropstvo i nove ratove koji se vode zbog interesa malih i velikih kapitalista je tračak svjetlosti koji osvjetljava put za budućnost. Zato treba jačati jedinstvo balkanskih naroda. Jačajmo to jedinstvo, još tako krhko i neuspostavljeno, jer je ono jedina uska staza koja se pomalja iz ovog balkanskog gliba.

  U susret Balkanskom pokretu otpora!